Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-21
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "ROZBUDOWA SIECI NISKIEGO CIŚNIENIA PEO90 WRAZ Z PRZYŁACZEM GAZU PEO40 DO BUDYNKU MIESZKALNEGO" lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 45, 44/2, 166, 24/1 k.m. 69 obręb Dąbrowa Górnicza.
2017-09-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budolwanego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
2017-09-08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/04kV Błędów Rudy, budowa słupa SN, budowa złącza kablowego ZK – SN, budowa linii kablowej SN i nN, wymiana istniejących słupów nN warz z powiązaniem po stronie SN i nN – zakresie budowa linii kablowej SN oraz złącza kablowego w Dąbrowie Górniczej”. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, ul. Rudy , obręb Okradzionów dz. nr 52 k.m. 1 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudy, obręb Łazy dz. nr 884 k.m. 6 Dąbrowa Górnicza, ul. Łazy Błędowskie, Niegowonicka dz. nr 394, 432, 423/3 k.m. 4
2017-09-08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PED90 lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 394/36, 1012 k.m. 5 obręb Ujejsce
2017-09-04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamiające społeczeństwo o wydanej Decyzji z dnia 29.08.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja systemu wtórnego odpylania konwertorów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego; dz. nr 167, 168, 170, 175, 176, 177, 187 k.m.123, obręb: 0003 Dąbrowa Górnicza
2017-09-04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamiające społeczeństwo o wydanej Decyzji z dnia 25.08.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa hali magazynowo – ekspedycyjnej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu (Magazynu Szkła B) na terenie zakładu Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. oddział Glass”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Ul. Szklanych Domów 1; dz. nr 4179/4 k.m.19
2017-08-31
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja systemu odpylania chłodni obrotowej spieku taśmy DL-1 i taśmy DL-3 oraz modernizacja elektrofiltru węzła rozdzielczego nr 8 (WR-8) w ArcelorMittal Polska w Dąbrowie Górniczej” , przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego;
dz. nr 237 k.m. 120 oraz dz. nr 109/1 k.m. 124
2017-08-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja systemu wtórnego odpylania konwertorów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego; dz. nr 167, 168, 170, 175, 176, 177, 187 k.m.123, obręb: 0003 Dąbrowa Górnicza
2017-08-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa hali magazynowo – ekspedycyjnej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu (Magazynu Szkła B) na terenie zakładu Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. oddział Glass” , przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Ul. Szklanych Domów 1; dz. nr 4179/4 k.m.19
2017-08-18
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: ROZBUDOWA SIECI NISKIEGO CIŚNIENIA PEO90 WRAZ Z PRZYŁACZEM GAZU PEO40 DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 45, 44/2, 166, 24/1 k.m. 69 obręb Dąbrowa Górnicza
wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 28714239 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony