Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-19
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa wodociągu PE o 225 mm długość L=17,0 m”, na działkach ozn. nr. ewid. gr. 259 (fragment) oraz 33/5 (fragment) k.m. 70 przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej obręb Dąbrowa Górnicza
2018-04-18
obwieszczenie o wydanej decyzji nr 225/2018 z dn. 09.04.2018
o pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.:

„Prace modernizacyjne w obrębie istniejącej instalacji do wytopu szkła Float 1. Budowa instalacji do katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin wraz z modernizacją istniejącego elektrofiltru”

adres: Dąbrowa Górnicza; ul. Szklanych Domów,
dz. nr 4240/4, 4248/4, 4248/5, 4249/6 k.m. 20
obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie
2018-04-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora PL 2014 Sp. z o.o. nr „BT_26016_DĄBROWA_GÓRNICZA_MYDLICE””. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, działka oznaczona nr. ewid. 142/3 k.m. 109 obręb Dąbrowa Górnicza
2018-04-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
nr 228/2018 z dn. 10.04.2018
zmiany pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.:

„Budowa dwóch turbin rozprężnych (TRT) ze zbiornikiem oleju, estakad rurociągów technologicznych ( gazu wielkopiecowego, sprężonego powietrza, wody ), budynku elektrycznego, masztów odgromowych rozbudowa stacji elektroenergetycznej, układu drogowego i uzbrojenia terenu ( elektrycznych linii kablowych, instalacji teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) na dz. nr 212, 257, km 120 obręb 0003” w zakresie zmian polegających na budowie stanowiska transformatora wyprowadzenia mocy, podziemnej elektrycznej linii kablowej 110kV, linii teletechnicznych, rurociągów technologicznych azotu i pary wodnej na estakadach na dz. nr 212, 257, km. 120 dz .nr 241, 1/3 km 117 obręb 0003


adres: Dąbrowa Górnicza; al. Piłsudskiego ,
dz. nr 212, 257, km. 120 dz. nr 241, 1/3 km 117
obręb 0003 Dąbrowa Górnicza
2018-03-26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
„Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową”
Lokalizacja: Gmina Siewierz, obręb Siewierz,
Działki nr 2200, 2468, 2467, 2160/2, 2203/3, 9489
2018-03-21
Obwieszczenie Prezdenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23KV oświetleniowej”
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, obręb Dąbrowa Górnicza, części działek nr 68/4 k.m. 63, 67 k.m. 83, 78 k.m. 84, 27/2 k.m. 87, 7/4 k.m. 88, 104/2 k.m. 101, 76 k.m. 107, 124/2 k.m. 108, 81, 82 k.m. 131, 60, 61 k.m. 132
2018-03-20
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o wydaniu Decyzji z dnia 13.03.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 6; dz. nr 970/39 k.m.6
2018-03-19
Zaproszenie rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzezczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2018-03-16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c Dz63, Dz40PE dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Majewskiego” na działce ozn. nr. ewid. gr. 448/5 k.m. 14 w rejonie ul. Majewskiego – Akacjowej w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Wielkie
2018-03-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta, że została wydana
decyzja nr 119/2018 z dn. 27.02.2018
zmiany pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa kompleksu hal wydziału KatEx 1 i KatEx 2 dla potrzeb montażu nowej zintegrowanej linii do produkcji szyb przednich. Rozbudowa magazynu SIT. Budowa nowej stacji „Trafo” z rozdzielnią średniego i niskiego napięcia. Budowa łącznika pomiędzy halami. Budowa 2 pomieszczeń higieniczno- administracyjnych wewnątrz hali oraz montaż nowej linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu” w zakresie zabudowy wiat W1 i W2, zmiany warunków ochrony przeciw pożarowej

adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza; ul. Szklanych Domów 2,
dz. 5472, k.m.19, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 32239574 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony