Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-18
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. wydania Decyzji z dnia 09.04.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Lokalizacja buforowego miejsca magazynowania koksu”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej; ul. Koksownicza (dz. nr 1853/4 k.m.6)
2019-04-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej w ramach zadnia A - budowa Centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego
2019-04-17
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu do urządzeń kanalizacyjnych Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
2019-04-16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:

„Budowa budynku usługowego i zespołu garaży dla samochodów osobowych”
Lokalizacja: dz. nr 72/2 k.m. 84 obręb Dąbrowa Górnicza
2019-04-12
Decyzja Prezydenta Miasta WER.6223.1.2014.OL z dnia 04.12.2014 zmieniajaca z urzędu Decyzję nr 1721/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 21.07.2013 (zmienioną Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WER.6223.1.2014.OL z dnia 28.10.2014), udzielającą Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Ul. Szklanych Domów 1 42 – 530 Dąbrowa Górnicza pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki szkła z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie czyli dla tzw. „Linii luster”, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 1
2019-04-12
DEcyzja Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza znak WER.6223.3.2014.OL z dnia 04.12.2014 z urzędu zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o znaku WER.7639-2/08 z dnia 03.06.2008 (zmienioną Decyzją nr 1448/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 04.07.2013), udzielającą Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Ul. Szklanych Domów 1 42 – 530 Dąbrowa Górnicza pozwolenia zintegrowanego dla instalacji II linii technologicznej produkcji szkła płaskiego w technologii FLOAT F2, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 1 na działkach 4253/5, 4253/4, 4249/5, 4248/4, 4240/3, 4179/5, 4249/6, 4248/5
2019-04-12
Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza znak WER.6223.1.2014.OL z dnia 04.12.2014 z urzędu zmieniająca Decyzję nr 1721/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 21.07.2013 (zmienioną Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WER.6223.1.2014.OL z dnia 28.10.2014), udzielającą Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Ul. Szklanych Domów 1 42 – 530 Dąbrowa Górnicza pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki szkła z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie czyli dla tzw. „Linii luster”, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 1
2019-04-12
Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza znak WER.7639 – 3 / 08 z dnia 04.12.2014 z urzędu zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.7639-3/08 z dn. 18.08.2009, (zmienioną Decyzją WER.7639–3/08/10 z dnia 05.07.2010, Decyzją WER.7639–3/08/10 z dnia 18.01.2011, Decyzją WER. 7639 – 3 / 08 z dnia 03.11.2012 oraz Decyzją WER.7639 – 3 / 08 z dnia 23.12.2013), udzielającą URSA Polska Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów izolacyjnych na bazie waty szklanej, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej ul. Armii Krajowej 12 - bezterminowy
2019-04-12
Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER. 7639 – 3 / 08 z dnia 30.11.2012 zmieniajaca, na wniosek prowadzącego instalację, Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.7639-3/08 z dn. 18.08.2009, zmienioną Decyzją WER.7639 – 3 / 08 / 10 z dnia 05.07.2010 oraz Decyzją WER.7639 – 3 / 08 / 10 z dnia 18.01.2011, udzielającą Przedsiębiorstwu URSA Polska Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów izolacyjnych na bazie waty szklanej, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej ul. Armii Krajowej 12
2019-04-12
Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza znak WER. 7639 – 3 / 08 / 10 z dnia 18.01.2011 zmieniajaca, na wniosek prowadzącego instalację, Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.7639-3/08 z dn. 18.08.2009, zmienioną Decyzją WER. 7639 – 3 / 08 / 10 z dnia 05.07.2010, udzielającą Przedsiębiorstwu URSA Polska Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów izolacyjnych na bazie waty szklanej, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej ul. Armii Krajowej 12

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38126254 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony