Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 722/2017 z dnia 09.11.2017r. dla inwestycji: "Przebudowa hali linii Float 1 i zmiana sposobu użytkowania ich fragmentów oraz budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów pomocniczych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji "prace modernizacyjne w obrębie istniejącej instalacji do wytopu szkła Float 1" w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 1, dz. nr 4179/4, 4179/5 km 19, 4253/4, 4253/5, 4248/4, 4248/5, 4240/3, 4240/4, 4249/5, 4249/6 km 20 obreb Strzemieszyce Wielkie. Inwestor Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. zo.o.
2017-11-13
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydanej decyzji z dnia 27 października 2017r. znak: DLI.1.6620.13.2017.IS.11, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 13 marca 2017r., znak: IFXIII.747.3.2017, ustalającą lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 4 (odcinek Sławków- Tworzeń)".
2017-11-10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieciI wodociągowej PED90 lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 394/36, 1012 k.m. 5 obręb Ujejsce
2017-11-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Bazy Paliw Nr 14 zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Składowej 13 oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodno-prawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza znak WER.6341.4.2014.MJ z dnia 28.02.2014r.
2017-11-10
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w spr. podania do publicznej wiadomości że wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na terenie działki nr 37 zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 74.
2017-11-09
Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 685/2017 z dnia 31.10.2017r. dla inwestycji:"Budowa rurociągów o długości 1,3km każdy w zakładzie energetycznym AMP w Dąbrowie Górniczej. Budowa gazociągu gazu ziemnego DN150 oraz gazociągu koksowniczego DN400 od pkt 33 do pkt 6." Inwestor ArcelorMittal Poland S.A., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
2017-11-08
Obwieszczenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w spr. wydanej decyzji dot. odwołań od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2350/OS/2017z 11.07.2017 znak OS-WS.7322.67.2017 oraz nr 2492/OS/2017 z 25.07.2017 znak OS-WS.7322.78.2017 dot. pozwolenia wodno-prawnego
2017-11-08
Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych - BREMBO Polska Sp. z o.o.
2017-11-08
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w spr. wniosku ArcelorMittal Poland S.A. o zmianę pozwolenia zintegrowanego
2017-11-02
obwieszczenie o wydanej w dniu 31.10.2017r. decyzji nr 681/2017 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 614/2016 z dnia 05.12.2016r. dla inwestycji pn.:

„Budowa ekoinnowacyjnego systemu hybrydowego odpylania taśmy spiekalniczej DL3 obejmującego filtry hybrydowe nr 6 i 7 oraz silosy magazynowe na węgiel aktywny, wapno i pył dla potrzeb nowych filtrów hybrydowych nr 6 i 7 w Arcelor Mittal Poland S.A.”

Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; Al. Piłsudskiego 92, dz. nr 237 km 120 obręb Dąbrowa Górnicza

Inwestor: Arcelor Mittal Poland S.A., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29536470 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony