Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-11 Symbol:  VI/90/2019
w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbrowa Górnicza do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
2019-02-06 Symbol:  VI/89/2019
w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do włączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
2019-01-18 Symbol:  V/88/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wycinki drzew z terenu działki położonej przy ul. Puszkina w Dąbrowie Górniczej
2019-01-18 Symbol:  V/87/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie Korzeńca poprzez usunięcie drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem KDL 1/2
2019-01-18 Symbol:  V/86/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 12 grudnia 2018 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej
2019-01-18 Symbol:  V/85/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
2019-01-18 Symbol:  V/84/2019
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2019-01-18 Symbol:  V/83/2019
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019-01-18 Symbol:  V/82/2019
w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji dla publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne
2019-01-18 Symbol:  V/81/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych oraz kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat części elewacji budynków
2019-01-18 Symbol:  V/80/2019
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019-01-18 Symbol:  V/79/2019
w sprawie udzielania bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019-01-18 Symbol:  V/78/2019
w sprawie zaopiniowania rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej przypadającej Gminie Dąbrowa Górnicza od Pana P.S.-K. z tytułu zwrotu kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przez Gminę przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2019-01-18 Symbol:  V/77/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019
2019-01-18 Symbol:  V/76/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 37598294 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony