Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zewnętrzne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
ozdobna kropka Kontrola z Archiwum Państwowego w Katowicach w zakresie archiwum zakładowego Urzędu Miejskeigo oraz postępowania z dokumentacją w Wydziale Geodezji i Kartografii. (wykaz kontroli: Lp.7/2011)
ozdobna kropka Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli projektu „ Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. (wykaz kontroli: Lp. 6/2011)
ozdobna kropka Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego w zakresie Oceny zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.00-00-030/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień nr ZP/248/WIM/09 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich dostawą do Zamawiającego oraz nr ZP/231/WIM/09 Zakup stojaków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich dostawą do zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”. (wykaz kontroli: Lp. 5/2011)
ozdobna kropka Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie realizacji obowiązku ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. (wykaz kontroli: Lp.4/2011)
ozdobna kropka Kontrola ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, a także gospodarowania sprzętem obrony cywilnej i prowadzenia Bazy Szefa OC. (wykaz kontroli: Lp.3/2011)
ozdobna kropka Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, w zakresie kontroli projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”. (wykaz kontroli: Lp.2/2011)
ozdobna kropka Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w zakresie trwałości projektu „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec” ( wykaz kontroli: Lp. 1/2011).
ozdobna kropka WYKAZY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ozdobna kropka Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Dąbrowa Górnicza za okres od 1 stycznia 2002 r. do dnia 23 marca 2007 r.- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Licznik odwiedzin: 38061131 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony