Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
dotacja celowa z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny

Opis
Uchwała nr XXV/565/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 2225), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)

Miejsce
Wydział Ekologii i Rolnictwa
pok. 123B  I piętro
Informacja
Tel: (032) 295 69 61
     (32) 295 69 18
fax: (032) 295 69 59
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty
2. Wymagane dokumenty:
Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej    
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
c/ Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez specjalistyczne służby.
d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę -  kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
e/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane, tj. wykonania przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).
Ogrzewanie gazowe    
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
c/ Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez specjalistyczne służby .
d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego instalatora -  kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
e/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu urządzenia grzewczego (kotła) wraz z aparaturą towarzyszącą (urządzeniem sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażem, wkładu kominowego i wykonania przyłącza - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).  
f/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego.
Ogrzewanie elektryczne      
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
c/ Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę.
d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego wykonawcę - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
e/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu grzejników, konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni oraz niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem, a także wykonania wewnętrznej instalacji zasilania (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).
Ogrzewanie olejowe
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
c/ Protokół odbioru technicznego -  kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu urządzenia grzewczego (kotła) wraz z aparaturą towarzyszącą (urządzeniem sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).  
e/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego.
Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
d) Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu urządzenia grzewczego (kotła) wraz z aparaturą towarzyszącą (urządzeniem sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).  
e) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią zaświadczenia, wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, potwierdzającego klasę 5 urządzenia wg normy PN-EN 303-5: 2012.
f) Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego.
Instalacja kolektorów słonecznych  lub pompy ciepła  
a/ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane, a jeśli nie jest to własność lub jest to współwłasność, należy załączyć również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).
b/ Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli jest wymagana.
c/  Protokół z wykonanego montażu sporządzony przez wykonawcę (oryginał do wglądu).  
d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu kolektora słonecznego lub pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą: zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z montażem - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).
Załączniki
druk wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza - wzór nr 11,
Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów /BOI/, stanowisko Wydziału Ekologii i Rolnictwa
Opłaty
Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto GETIN Noble BANK S.A. o/Będzin numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Stanowiska kasowe znajdujące się w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze budynku) czynne są: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15.00, czwartek 7.30-17.30, piątek 7.30-12.30. W kasie Urzędu Miejskiego można realizować płatności kartą płatniczą zgodnie z dyspozycją drukowaną w BOI. Płatności można realizować w kasie automatycznej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy
O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania podpisywana jest w Urzędzie Miejskim Wydziale Ekologii i Rolnictwa pokój 123 B
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Uwagi
brak
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.prawna.
Pliki
zasady20,61 kB
wniosek nr 1121,92 kB

Osoba odpowiedzialnaBarbara Lubasz
Data utworzenia28 kwietnia 2015
UdostępniłKrzysztof Nowicki
Data udostępnienia2 czerwca 2015

    Data ost. zmiany: 14 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38518269 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony