Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zgoda na umieszczenie reklamy, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Opis
Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Zarządzenie Nr 1561.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 14.03.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Zarządzenie Nr 231.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.04.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn.zm.)

Miejsce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
pok. 313, III piętro
Informacja
Tel: (32) 295 68 63    
fax: (32) 295 96 42
   
Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek- piątek w godzinach od 7.30 - 15.30
Wymagane dokumenty
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
a. Dane wnioskodawcy, który występuje z wnioskiem wraz z ewentualnym pełnomocnictwem dla osoby występującej w imieniu wnioskodawcy.
b. Dane dotyczące reklamy, wliczając w to m.in. adres lokalizacji obiektu (ulica, nr porządkowy, nr działki, arkusz mapy), rodzaj obiektu z określeniem charakterystycznych wymiarów i parametrów technicznych.
c. Planowany termin zainstalowania reklamy lub budowy nośnika reklamowego.
d. Proponowany okres, na jaki umowa ma być zawarta.
e. Informacje dotyczącą podmiotu, któremu wnioskodawca zleci budowę, instalację bądź bieżącą obsługę nośnika reklamowego.
f. Wskazanie osoby do kontaktu."
g. oświadczenie o wystąpieniu do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (w przypadku wyrażenia zgody przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na ekspozycję reklamy) celem uzyskania pozwolenia na budowę nośnika reklamowego bądź zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane),
h. oświadczenie o wystąpieniu (w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wydania pozwolenia na budowę, bądź po upływie 30 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych) do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, celem zawarcia umowy na ekspozycję reklamy,
i. oświadczenie o usunięciu na własny koszt reklamy oraz o rozbiórce nośnika reklamowego po wygaśnięciu okresu, na który zostanie zawarta umowa na ekspozycję reklamy.
Załączniki
a. Plan sytuacyjny umieszczenia reklamy naniesiony na mapę zasadniczą.
b. Projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika reklamy.
c. Aktualną fotografię otoczenia wraz z naniesionym miejscem, na którym ma zostać wyeksponowana reklama.
d. Szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy (dotyczy ogrodzeń).
Opłaty
nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Pismo wyrażające zgodę na ekspozycję reklamy do odbioru w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, III piętro, pokój nr 313.
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia w terminie  do 10 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn.zm.), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest we wskazanym powyżej opisie.
Pliki
Wniosek.doc83,00 kB

Osoba odpowiedzialnaPiotr Jędrusik
Data utworzenia8 kwietnia 2013
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 kwietnia 2013

    Data ost. zmiany: 12 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 34746546 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony