Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wydanie dowodu osobistego po utracie

Opis
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2015.212)

Miejsce
Wydział Spraw Obywatelskich- Referat Dowodów Osobistych
pokój nr 18 w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
WSO - REFERAT  DOWODÓW  OSOBISTYCH  

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00

TEL. (32) 295-96-56;     295-69-64 ;     FAX: (32) 295- 69-33
E-MAIL :  dowody@dabrowa-gornicza.pl
 
Wymagane dokumenty
* dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport  - jeśli taki się posiada
Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w razie stwierdzenia rozbieżności w danych osobowych, urząd może zażądać odpisów aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego.
Załączniki
- wniosek - formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego nr 1 dostępny w Urzędzie Miejskim - pokój nr  018  - formularz nr 1 -  dla osób składających wniosek osobiście.
- formularz nr 2  - dla osób składających wniosek w formie elektronicznej.
* formularze dostępne również na stronie internetowej Urzędu/. Wypełnienie wniosku nie jest obowiązkowe.                        
*  jedna kolorowa fotografia /taka sama jak do paszportu/ o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu  ostatnich
    6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny  kolor skóry obejmującą
    wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą
    wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
   z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi  oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Opłaty
- czynność nie wymaga opłaty skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni - odbioru dowodu osobistego należy dokonać osobiście w siedzibie referatu
UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów  przewidzianych w  przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi
PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE FORMULARZY

*  w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu należy zgłosić się osobiście.

* Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej z załączonym plikiem zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.
Dokument elektroniczny można złożyć za pomocą strony: epuap.gov.pl lub sekap.pl
Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP (platforma PeUP SEKAP)  
       
* do wymiany dowodu osobistego dla małoletniego  do 18 roku życia potrzebna jest obecność
 jednego z rodziców lub opiekuna prawnego i wyrażenie przez niego zgody na dowód osobisty.
* . Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub polską placówkę konsularną  i niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego  jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
*  Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczenia, lub z dniem
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego" i  ANULOWANIE  tej czynności  NIE  JEST  MOŻLIWE
* osoby prowadzące działalność gospodarczą, które odebrały nowy dowód osobisty winny wypełnić  deklarację  CEIDG-1 - na stanowisku "15"          
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 922), przyjmuję do  wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika  obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - Podstawa prawna
Pliki

Osoba odpowiedzialnaJacek Saltarski
Data utworzenia23 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia23 września 2003

    Data ost. zmiany: 14 lutego 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 37020863 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony