Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego

Opis
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r., O ochronie danych osobowych.

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego
pok. 122, I piętro
Informacja
Tel: (32) 295 68 50, 295 67 22, 295 68 14
fax: (32) 295 96 68
 
Godziny pracy USC:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty
Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
- dowód wniesienia opłaty,
- w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat, a nie osiągnęły pełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
W przypadku cudzoziemca:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał w związku małżeńskim również odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. konsula.
Załączniki
Brak.
Opłaty
Kwota: 84 zł.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu. Płatności w kasie można realizować kartą płatniczą.
Stanowiska kasowe znajdujące się w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze budynku) czynne są w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.00, czwartek 7.30 - 17:30, piątek 7.30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: Getin Noble Bank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa następuje niezwłocznie.
Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Uwagi
Brak uwag.
Przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - podstawa prawna.

Osoba odpowiedzialnaAleksandra Bijak
Data utworzenia20 kwietnia 2016
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia9 września 2003

    Data ost. zmiany: 16 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 36350421 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony