Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Oświata, kultura i sport Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-11 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza
2017-09-01 Symbol:  XXX/673/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe
2017-09-01 Symbol:  XXX/672/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59 w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 1
2017-09-01 Symbol:  XXX/671/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, w ośmioletnią szkołę podstawową
2017-09-01 Symbol:  XXX/670/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 5 w Branżową Szkołę I stopnia nr 5
2017-09-01 Symbol:  XXX/669/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 12 w Branżową Szkołę I stopnia nr 4
2017-09-01 Symbol:  XXX/668/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69 w Branżową Szkołę I stopnia nr 3
2017-09-01 Symbol:  XXX/667/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej, ul. Jaworowa 6 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Emilii Zawidzkiej
2017-09-01 Symbol:  XXX/666/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice 35 w ośmioletnią szkołę podstawową
2017-09-01 Symbol:  XXX/665/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej, ul. Gustawa Morcinka 4 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego
2017-09-01 Symbol:  XXX/664/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 24 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Adama Piwowara
2017-09-01 Symbol:  XXX/663/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 56 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Związku Orła Białego
2017-09-01 Symbol:  XXX/662/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej, Aleja Zwycięstwa 77 w ośmioletnią szkołę podstawową
2017-09-01 Symbol:  XXX/661/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stanisława Podrazy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Dąbrowie Górniczej, ul. Idzikowskiego 139 w ośmioletnią szkołę podstawową
2017-09-01 Symbol:  XXX/660/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej, ul. Strzemieszycka 390 w ośmioletnią szkołę podstawową

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29536155 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony