Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-09 Symbol:  WI.271.4.2017
Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie p.n.; Zakup dostępu do Internetu LTE
2017-11-03 Symbol:  ZP.WKD.271.4.77.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie p.n.: „Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej” - zamówienie podobne.
2017-10-31 Symbol:  ZP.WIM.271.4.75.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzemieszyckiej – od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5”.
2017-10-24 Symbol:  WKM I.7021.343.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
„Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy ul. Malinowe Górki w Dąbrowie Górniczej (działka nr 93/24 k.m. 12 Obręb: Dąbrowa Górnicza)”.
2017-10-19 Symbol:  ZP.WKM.271.4.73.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 5.225.000 euro prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),na zadanie pn.: ZADANIE A: „Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej” ZADANIE B: „Dzieci się bawią”.
2017-10-05 Symbol:  ZP.WKD.271.4.65.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na :
Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:
1. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierzowska wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Majewskiego do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec"
2. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Letnia wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Robotniczej do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Gmina Psary"
3. "Przebudowa drogi gminnej ul. Ratanice do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Gmina Psary"
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”
2017-10-05 Symbol:  ZP.WIM.271.4.63.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa miejsc parkingowych oraz dojść wraz z zielenią towarzyszącą” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref zieleni”.
2017-10-04 Symbol:  ZP.WGN.271.4.64.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”.
2017-09-27 Symbol:  CZK.271.31.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wywóz nieczystości płynnych z jednostek OSP z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”.
2017-09-26 Symbol:  WIM-I.7013.2.14.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjanych Wykonacwów so składania ofert na zadanie pn.:
Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza- etap II”
2017-09-22 Symbol:  ZP.WGN.271.4.61.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”.
2017-09-21 Symbol:  ZP.WKM.271.4.62.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą,
o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia".
2017-09-12 Symbol:  WA-II.271.5.32.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup obrotowych krzeseł biurowych”
2017-09-15 Symbol:  WKM I.7021.305.2017.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Przedszkole nr 17 – budowa szamba bezodpływowego „
2017-09-15 Symbol:  WI.1333.5.31.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem Bezprzewodowego Punktu Dostępu do Internetu - Hot-Spot przy ulicy Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29567606 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony