Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Projekty uchwał Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 99
w sprawie wspólnej realizacji przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej i Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. we Włocławku projektu pn. „Nowa jakość kształcenia” w ramach Działania 11.2 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 98
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 97
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 96
w sprawie wspólnej realizacji przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej i Fundację Szkolną Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej projektu konkursowego pn. „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” realizowanego w ramach Działania 11.2 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 95
w sprawie wspólnej realizacji przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej i Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. we Włocławku projektu pn. „Nowe horyzonty” w ramach Działania 11.2 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 94
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 93
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 92
w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 91
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza z dotychczasowymi najemcami na okres do 3 lat.
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 90
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Zakładowej w Dąbrowie Górniczej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza z dotychczasowym najemcą na okres do 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 89
w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych dotyczący budynków wybudowanych w latach 1991-2003 r.
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 88
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 87
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 86
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/734/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
2018-06-14 Symbol:  Druk nr 85
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 16 kwietnia 2018 roku Nr RSW.BRM.1510.28.2018

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 32987606 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony