Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
   Budownictwo i mieszkania
   Finanse
   Gospodarka gruntami
   Komunikacja
   Konsultacje, dialog z Mieszkańcami
   Ochrona środowiska
   Oczyszczanie miasta
   Organizacje pozarządowe
   Organizacja pracy Rady Miejskiej
   Oświata, kultura i sport
   Podatki i opłaty lokalne
   Praca
   Spółki prawa handlowego
   Strategia i rozwój miasta
   Symbole miasta
   Zdrowie i pomoc społeczna
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2002- 2006)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018)
   Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego)
   Nowy element
2018-05-25 Symbol:  Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu
2018-05-18 Symbol:  XL/818/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 16 kwietnia 2018 roku
2018-05-18 Symbol:  XL/817/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. B. z dnia 7 grudnia 2017 roku
2018-05-18 Symbol:  XL/816/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/797/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018-05-18 Symbol:  XL/815/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu
2018-05-18 Symbol:  XL/814/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych oraz kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat części elewacji budynku
2018-05-18 Symbol:  XL/813/2018
w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018-05-18 Symbol:  XL/812/2018
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej
2018-05-18 Symbol:  XL/811/2018
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza do roku 2020 z perspektywą na lata 2021- 2024
2018-05-18 Symbol:  XL/810/2018
w sprawie: udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej na wykonanie remontu i konserwacji ścieżek dydaktycznych: „Po rozlewiskach Białej Przemszy”, „Dolina Białej Przemszy”, położonych na terenie Bagien Błędowskich w Dąbrowie Górniczej.
2018-05-18 Symbol:  XL/809/2018
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018-05-18 Symbol:  XL/808/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-05-18 Symbol:  XL/807/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-05-18 Symbol:  XL/806/2018
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023
2018-05-18 Symbol:  XL/805/2018
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej na dodatkowe patrole wokół zbiorników wodnych Pogoria I, Pogoria III, Kuźnica Warężyńska oraz w dzielnicy “Centrum”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 32987611 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony