Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
   Budownictwo i mieszkania
   Finanse
   Gospodarka gruntami
   Komunikacja
   Konsultacje, dialog z Mieszkańcami
   Ochrona środowiska
   Oczyszczanie miasta
   Organizacje pozarządowe
   Organizacja pracy Rady Miejskiej
   Oświata, kultura i sport
   Podatki i opłaty lokalne
   Praca
   Spółki prawa handlowego
   Strategia i rozwój miasta
   Symbole miasta
   Zdrowie i pomoc społeczna
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2002- 2006)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018)
   Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego)
   Nowy element
2018-08-06 Symbol:  XLII/843/2018
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LI/983/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z późniejszymi zmianami.
2018-06-25 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr II/32/98 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30 listopada 1998 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida
2018-06-25 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu
2018-06-25 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29
2018-06-25 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14 Symbol:  XLI/842/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 16 kwietnia 2018 roku Nr RSW.BRM.1510.28.2018
2018-06-14 Symbol:  XLI/841/2018
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej Statutu
2018-06-14 Symbol:  XLI/840/2018
w sprawie: uchylenia Uchwał Nr LVI/979/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Nr III/37/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: uchylenia Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/979/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2002r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i uchwalenia nowego Statutu.
2018-06-14 Symbol:  XLI/839/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
2018-06-14 Symbol:  XLI/838/2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-06-14 Symbol:  XLI/837/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/734/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
2018-06-14 Symbol:  XLI/836/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14 Symbol:  XLI/835/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29
2018-06-14 Symbol:  XLI/834/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce Statutu
2018-06-14 Symbol:  XLI/833/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr II/32/98 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30 listopada 1998 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 33841276 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony