Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
   Budownictwo i mieszkania
   Finanse
   Gospodarka gruntami
   Komunikacja
   Konsultacje, dialog z Mieszkańcami
   Ochrona środowiska
   Oczyszczanie miasta
   Organizacje pozarządowe
   Organizacja pracy Rady Miejskiej
   Oświata, kultura i sport
   Podatki i opłaty lokalne
   Praca
   Spółki prawa handlowego
   Strategia i rozwój miasta
   Symbole miasta
   Zdrowie i pomoc społeczna
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2002- 2006)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018)
   Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego)
   Nowy element
2018-04-03 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2018-04-03 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
2018-04-03 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/208/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/793/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H. H. z dnia 17 stycznia 2018 roku
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/792/2018
w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2018 roku
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/791/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/790/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/789/2018
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/788/2018
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok.
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/787/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/786/2018
w sprawie wspólnej realizacji przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Czapińskiego 8 i Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Katowicach projektu pn. „SUMO - Śląski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/785/2018
sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/784/2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, z późn. zm.
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/783/2018
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/208/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
2018-03-22 Symbol:  XXXVIII/782/2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 32243011 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony