Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
   Budownictwo i mieszkania
   Finanse
   Gospodarka gruntami
   Komunikacja
   Konsultacje, dialog z Mieszkańcami
   Ochrona środowiska
   Oczyszczanie miasta
   Organizacje pozarządowe
   Organizacja pracy Rady Miejskiej
   Oświata, kultura i sport
   Podatki i opłaty lokalne
   Praca
   Spółki prawa handlowego
   Strategia i rozwój miasta
   Symbole miasta
   Zdrowie i pomoc społeczna
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2002- 2006)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014)
   Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018)
   Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego)
   Nowy element
2017-10-26 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym
2017-10-20 Symbol:  XXXII/699/2017
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
2017-10-20 Symbol:  XXXII/698/2017
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 14 września 2017 roku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/697/2017
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana K. Z. z dnia 14 września 2017 roku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/696/2017
w sprawie: rozpatrzenia skargi grupy radnych z dnia 24 sierpnia 2017 roku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/695/2017
w sprawie: przekazania do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza skarg grupy radnych z dnia 24 sierpnia 2017 roku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/694/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017-10-20 Symbol:  XXXII/693/2017
w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2017 – 2020.
2017-10-20 Symbol:  XXXII/692/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu
2017-10-20 Symbol:  XXXII/691/2017
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza od Firmy Projektowej „MW PROJEKT” Spółka z o. o.
2017-10-20 Symbol:  XXXII/690/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych oraz kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat części elewacji budynku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/689/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
2017-10-20 Symbol:  XXXII/688/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/559/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku
2017-10-20 Symbol:  XXXII/687/2017
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
2017-10-20 Symbol:  XXXII/686/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Roździeńskiego”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29567542 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony