Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-17 Symbol:  ZP.WIM.271.4.14.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” –
Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:
Zadanie A – Przedszkole Nr 1,
Zadanie B - Przedszkole Nr 4,
Zadanie C - Przedszkole Nr 29.
2019-04-16 Symbol:  ZP.WKD.271.4.12.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO na zadanie: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz budowlano-wykonawczej dla realizacji zadań zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego”
2019-04-12 Symbol:  WKM I.7021.133.2019.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie zadań pod nazwą:
A: „Miejsce rekreacji dla małych i dużych”
B: „Mała wspólna przestrzeń”
C: „Stoły parkowo-rekreacyjne”
D: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem”
2019-04-11 Symbol:  WIM-I.7013.2.7.2016.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno -pamiątkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”- dot. budynku nr 7
2019-04-05 Symbol:  ZP.WKD.271.4.13.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej obejmujących:
1. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych przy ul. Piłsudskiego 75
2. Budowa stanowisk postojowych w rejonie ul. Długiej 1 i 3
3. Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95,105
4. Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników
5. Budowa stanowisk postojowych wzdłuż łącznika ul. M. Szulc z ul. Krasickiego wraz z wyznaczeniem zastrzeżonego stanowiska postojowego przy ul. Krasickiego 4”
2019-04-02 Symbol:  WKM I.7021.112.2019.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadań pod nazwą:
A: „Wymiana podłoża na placu zabaw”
B: „Wymiana nawierzchni na placu zabaw”
2019-03-19 Symbol:  WOP.042.3.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Opracowanie analizy ekonomicznej dla podmiotu zarządzającego Fabryką Pełną Życia w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2019-03-11 Symbol:  ZP.WKM.271.4.9.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,
o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka”.
2019-03-07 Symbol:  ZP.WKM.271.4.10.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann oraz obiektów wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
2019-02-14 Symbol:  ZP.WB.271.4.7.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych”.
2019-01-18 Symbol:  PLAN POSTĘPOWAŃ 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2019 PUBLIKOWANY W OPARCIU O ART. 13A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
2018-06-22 Symbol:  BZP
Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotyczy zamówień współfinansowanych ze środków unijnych
2018-06-22 Symbol:  BZP
Szczegółowa klauzula informacyjna z art 13 RODO dotycząca zamówień udzielanych poza ustawą Pzp (art.4 pkt.8 Pzp)
Licznik odwiedzin: 38061900 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony