Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-22 Symbol:  ZP.WGN.271.4.61.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”.
2017-09-21 Symbol:  ZP.WKM.271.4.62.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą,
o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia".
2017-09-12 Symbol:  WA-II.271.5.32.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup obrotowych krzeseł biurowych”
2017-09-15 Symbol:  ZP.WKM.271.4.60.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t..j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadania:

ZADANIE A: „Strefa aktywności rodzinnej – przy ul. Sienkiewicza pomiędzy budynkami nr 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej) 6 oraz 10”.

ZADANIE B: „Siłownia plenerowa dla małych i dużych, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie placu zabaw”.

ZADANIE C: „Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu”.

ZADANIE D: „Dawka zdrowia pod chmurką” i „Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II”.

ZADANIE E: „Przygody czekają”.
2017-09-15 Symbol:  WKM I.7021.305.2017.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Przedszkole nr 17 – budowa szamba bezodpływowego „
2017-09-15 Symbol:  WI.1333.5.31.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem Bezprzewodowego Punktu Dostępu do Internetu - Hot-Spot przy ulicy Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2017-09-13 Symbol:  WER.271.33.2017.JJ
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa roślin ozdobnych w ramach akcji Posadź Swoje Drzewko
2017-09-11 Symbol:  ZP.WKD.271.4.47.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie:
„Wykonanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej dla zadania „Przebudowa ulicy Wybickiego i placu Bema w Dąbrowie Górniczej”
2017-09-08 Symbol:  ZP.WKM.271.4.57.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadania pn.:
ZADANIE „A”: „Centrum rekreacyjne dzielnicy – boisko do streetball”
ZADANIE „B”: „Strefa aktywności rodzinnej – przy ulicy Sienkiewicza pomiędzy budynkami nr 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej) 6 oraz 10” – boisko streetball
ZADANIE „C”: „Siłownia plenerowa dla małych i dużych, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie placu zabaw” – boisko streetball
ZADANIE „D”: „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami”
ZADANIE „E”: „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1”
2017-09-07 Symbol:  ZP.WKD.271.4.58.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR pn.:„Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20 i 22”.
2017-09-05 Symbol:  ZP.WIM.271.4.54.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zdanie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.
2017-08-31 Symbol:  BRI.272.12.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie opracowania obejmującego analizę rozmieszczenia negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Dąbrowie Górniczej w 2016 r. z wizualizacją na mapie, opatrzoną komentarzem i rekomendacją ewentualnych zmian granic priorytetowych obszarów rewitalizacji wskazanych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.).
2017-08-31 Symbol:  ZP.WIM.271.4.53.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.
2017-08-18 Symbol:  ZP.WIM.271.4.52.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),o wartości zamówienia powyżej 5.225.000,00 EUR na zadanie p.n.:
„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap IV” – zamówienie robót podobnych I.
2017-08-18 Symbol:  ZP.WIM.271.4.51.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCYCH REKREACJI CODZIENNEJ”
w ramach zadania „ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W REJONIE ULIC 11 LISTOPADA I TYSIĄCLECIA”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 28714543 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony