Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-20 Symbol:  ZP.WIM.271.4.67.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu”.
2018-08-20 Symbol:  WOP.042.3.17.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Zorganizowanie, przeprowadzenie
i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architekoniczno-urbanistycznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2018-08-20 Symbol:  WGN-II.6810.2.2018.I
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Sporządzenie opracowania obejmującego analizę cen transakcyjnych użytków gruntowych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.), na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w istniejących obrębach ewidencyjnych na potrzeby ewidencjonowania gruntów w kartotece środków trwałych”.
2018-08-17 Symbol:  ZP.WKM.271.4.65.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w Gminie Dąbrowa Górnicza”
2018-08-14 Symbol:  WKM I.7021.204.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadań pod nazwą:

ZADANIE A „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 10

ZADANIE B „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 54

ZADANIE C „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Rozbiórka schodów terenowych przy ul. Dąbrowskiego/Chopina
2018-08-13 Symbol:  ZP.WIM.271.4.64.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego” - rozbiórka budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69
2018-08-10 Symbol:  ZP.WKD.271.4.66.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Wykonanie robót budowlanych dla zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej obejmujących:
1. Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4,6
2. Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej na wysokości ul. Kasprzaka 18
3. Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Kosmonautów 3,5
4. Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Tysiąclecia 33
5. Remont nawierzchni dojścia do siłowni przy ul. Kuźniczka 48
6. Remont drogi przy ul. Zagórcze
7. Utwardzenie terenu przyległego do drogi wewnętrznej przy ul. Topolowej 32
8. Remont chodnika wraz z utwardzeniem terenu pod stanowiska postojowe w rejonie ul. Dąbrowskiego 38,44, ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A
9. Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej
10. Remont chodnika przy ul. Florowskiej
11. Utwardzenie istniejącego terenu w rejonie parkingu przy ul. Reymonta 14
12. Remont chodników przy ul. Skibińskiego 5, Królowej Jadwigi 1, Traugutta 26
13. Utwardzenienie istniejącego terenu kostką betonową przy ul. Starej 13,15.
14. Remont chodników przy ul. 1 Maja 50 oraz ul. Wojska Polskiego 70 wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych
15. Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola nr 20 oraz Przychodni „Merkury” w Dąbrowie Górniczej – etap II
16. Utwardzenie dojścia do V Liceum Ogólnokształcącego od strony ul. Jaworowej
17. Remont chodnika w ciągu ul. Południowej
18. Utwardzenie terenu pod 6 stanowisk postojowych oraz chodnik przy ul. Ofiar Katynia
19. Remont chodnika wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Warszawskiej i Stacyjnej
20. Remont infrastruktury drogowej w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 38A
21. Remont chodnika, nawierzchni jezdni oraz stanowisk postojowych przy ul. Bandrowskiego 1B i 3A
22. Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych
23. Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Anny 38,40
24. Zagospodarowanie terenu przy ul. Morcinka 8,10 i 16”
2018-08-10 Symbol:  ZP.WIM.271.4.63.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jw trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA PRZY UL. MICKIEWICZA, UL. KRASIŃSKIEGO ORAZ UL. 6 SIERPNIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego i przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Krasińskiego oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy 6 Sierpnia do ulicy Przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.”
2018-08-09 Symbol:  ZP.WIM.271.4.59.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pn. :
Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.
2018-08-09 Symbol:  ZP.WGK.271.4.61.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Pomiar budynków oraz sporządzenie dokumentacji technicznej, celem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Dąbrowa Górnicza.
2018-08-08 Symbol:  ZP.WKD.271.4.62.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. :
„Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz prowadzenie parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuwanych w trybie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.), przechowywanie na terenie Wykonawcy pojazdów usuniętych w trybie art. 130a Ustawy Prd, a nieodebranych w ustawowym terminie, a także pojazdów usuwanych w trybie art. 50a Ustawy Prd oraz demontaż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 574)”.
2018-08-03 Symbol:  WKM I.7021.193.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie:„Dostawa i montaż nowych ogrodzeń placów zabaw”
2018-07-26 Symbol:  ZP.WKD.271.4.54.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.
„Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz prowadzenie parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuwanych w trybie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.), przechowywanie na terenie Wykonawcy pojazdów usuniętych w trybie art. 130a Ustawy Prd, a nieodebranych w ustawowym terminie, a także pojazdów usuwanych w trybie art. 50a Ustawy Prd oraz demontaż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 574)”.
2018-07-26 Symbol:  WGN-I.6870.4.11.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz doprowadzenie do zgodności wpisów w księgach wieczystych z aktualnym stanem w rejestrze ewidencji gruntów.”
2018-07-24 Symbol:  ZP.WKD.271.4.50.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „PROWADZENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDU DRÓG KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 33829620 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony