Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-06 Symbol:  2419.2018
w sprawie: powołania i zasad działania Zespołu ds. obsługi serwisu internetowego NaprawmyTo.pl i podstrony gminy www.dabrowagornicza.naprawmyto.pl.
2017-11-16 Symbol:  2143.2017
w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2018 roku.
2017-04-19 Symbol:  1653.2017
w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o dotację celową ze środków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na likwidację niskiej emisji
2017-03-16 Symbol:  1589.2017
w sprawie zatwierdzenia Aneksu do „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, lasów spółdzielni, lasów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026r.
2017-02-28 Symbol:  1567.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku”.
2017-01-18 Symbol:  1493.2017
w sprawie zatwierdzenia „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu” dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, lasów spółdzielni, lasów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026r.
2016-07-15 Symbol:  1150.2016
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 921.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.05.2016r. w sprawie: powołania Zespołu ds. współpracy przy przygotowaniu Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Dąbrowa Górnicza
2016-05-12 Symbol:  921.2016
w sprawie: powołania Zespołu ds. współpracy przy przygotowaniu Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Dąbrowa Górnicza
2012-04-17 Symbol:  956.2012
w sprawie: wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o dofinansowanie dla osób fizycznych, zgodnie z Uchwałą Nr XV/272/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne.
2012-04-17 Symbol:  955.2012
w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby realizacji „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych
w Dąbrowie Górniczej”, zatwierdzonych Uchwałą Nr XV/274/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 32260472 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony