Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwalne
2018-07-09
Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.316.2018.MR/4921 z dnia 29 czerwca 2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w ramach inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z częścią socjalną, infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu, dz. nr 2/18 w miejscowości Dąbrowa Górnicza, ul. Perla".
2018-07-03
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4260.69.2017.KM.17 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy".
2018-06-29
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dąbrowie Górniczej (obręb Kuźniczka) w rejonie ul. Turystycznej, do jej udostępnienia.
2018-06-28
Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEOPOL", zawiadamia o czynnościach ustalenia granic działki nr 92/2 km. 12 z działką sąsiednią nr 88/2 km. 12 w obrębie Dąbrowa Górnicza. Czynności ustalenia granic rozpoczną się 10.08.2018r. o godz. 13:00 na terenie działki 92/2 w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły znajdują się w dołączonym zawiadomieniu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic oraz dokumentami tożsamości.
2018-06-22
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje z budżetu gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu
2018-06-21
Wykonawca prac geodezyjnych, Geodeta Uprawniony Stanisław Kaczyński, zawiadamia o czynnościach ustalenia granic działki nr 61 km. 57 z działką sąsiednią nr 64 km. 57 w obrębie Dąbrowa Górnicza. Czynności ustalenia granic rozpoczną się 17.07.2018r. o godz. 10:00 przy posesji ul. Poniatowskiego 20 w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły znajdują się w dołączonym zawiadomieniu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic oraz dokumentami tożsamości.
2018-06-21
Wykonawca prac geodezyjnych, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "XYZ" Jarosław Paruch, zawiadamia o czynnościach ustalenia granic działek nr 81/1, 81/2, 81/3 z działkami sąsiednimi wymienionych w załączonym zawiadomieniu. Czynności ustalenia granic rozpoczną się 26.07.2018r. o godz. 09:30 w rejonie cieku Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły znajdują się w dołączonym zawiadomieniu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic oraz dokumentami tożsamości.
2018-06-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z miesiąca czerwca 2018r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
2018-06-13
Badania jakości wód ze źródełek i wód powierzchniowych maj 2018
2018-06-12
„Przebudowa, hali dołów żużlowych na terenie Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej” ; adres: Dąbrowa Górnicza; al. Piłsudskiego 92, dz. nr 101/3, 102, 103, 187, 188, 189 k.m. 123 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 34759823 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony