Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwalne
2018-08-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 lipca 2018 r. (nr GL.ZUZ.2.421.593.2018. BD/5404 Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach - w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Górnicza, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej W1 do potoku Pogoria i 12 zbiorników rozsączających oraz na usługi wodne, tj.: odprowadzanie do potoku Pogoria oraz urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia części powierzchni utwardzonych dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej, ul. Malinowe Górki oraz ul. Siewierskiej.
2018-07-26
Wyniki- stypendia sportowe na II półrocze 2018r.
2018-07-25
Wykaz osób nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w sporcie w I półroczu 2018 r
2018-07-25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 16.07.2018r. o wygaszenie pozowlenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25 listopada 2015r. znak: WER.6341.18.2015.MJ na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, przebudowę urządzeń wodnych tj. rowów poprzez ich zarurowanie i korektę przebiegu oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu chodnika, dróg gminnych i terenów przyległych wylotami.
2018-07-24
Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.386.2018.MŁ/5115 z dnia 16 lipca 2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzeń wodnych (6 studni chłonnych) z terenu Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego przy ul. Puszkina 41 w Dąbrowie Górniczej.
2018-07-17
Postanowienie nr GL.RUZ.421.125.2018.KM z dnia 9 lipca 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4093/OS/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. (sprawa OS-WS.7322.160.2017)
2018-07-17
Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.47.2018.BD/5070 z dnia 10 lipca 2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Dąbrowksich Wodociągów Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Centrum Handlowego Arel Dąbrowa Górnicza zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 1 w Dąbrowie Górniczej.
2018-07-16
Wyniki naboru wniosków o dotację z budżetu gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu.
2018-07-13
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dąbrowie Górniczej (obręb Okradzionów) do jej udostępnienia.
2018-07-12
Lista rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 34760263 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony