Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwalne
2018-10-03
Obwieszczenie w sprawie planu polowań w sezonie 2018/2019
2018-10-02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 września 2018r. nr GL.ZUZ.2.421.456.2018.BD/7298 Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu do urządzeń kanalizacyjnych Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 17.05.2017r. znak WER.6341.12.2017.MJ
2018-10-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 września 2018r. nr WOOŚ.4260.77.2017.RK1.10 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej"
2018-09-27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 września 2018r. Nr GL.RUZ.421.163.2018.BS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym Gmina Bolesław, powiat olkuski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dąbrowskie Wodociągi.
2018-09-25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 września 2018 r. nr GL.ZUZ.2.421.312.2018.BD/7243 Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzemieszycach od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr5"
2018-09-25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 września 2018 r. nr GL.ZUZ.2.421.361.2018.BD/7241 Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 "
2018-09-25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 września 2018 r. nr GL.ZUZ.2.421.261.2018.BD/7117Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i regulację części koryta rowu - tzw. "Rowu od Gołonoga"
2018-06-28
Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "EDMAR", zawiadamia o czynnościach ustalenia granic działki nr 1356/2,1358/2,1360/2 km. 2 z działką sąsiednią nr 1438/14 km. 9 w obrębie Strzemieszyce Wielkie. Czynności ustalenia granic rozpoczną się 26.10.2018r. o godz. 09:00 na terenie działek nr 1356/2 i 1438/14 (na przedłużeniu ul. Anna) w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły znajdują się w dołączonym zawiadomieniu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic oraz dokumentami tożsamości.
2018-09-25
Mały grant dla Koła Łowieckiego DĄBROWA, na zadnie pn. "Działania zapobiegające ekspansji dzików na tereny zamieszkałe w Strzemieszycach Małych"
2018-09-24
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy z zakresu Pomocy społecznej w 2018 roku.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 35793652 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony