Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwalne
2019-06-14
Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa fundamentu pod urządzenie filtrujące na działce nr : 2277/1 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 30 [ obręb Strzemieszyce Małe ; k.m. 6 ]
2019-06-12
Decyzja o pozwoleniu na budowę - przebudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z dobudową garaży na działce nr 79/1 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Reymonta 35 [ obręb Dąbrowa Górnicza ; k.m. 96 ]
2019-06-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.169.2018.MP1.23 z dnia 6.06.2019r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOS.420.169.2018.MP1.20 dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego."
2019-06-10
Wyniki weryfikacji formanej Budżetu Obywatelskiego.
2019-06-10
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”.
2019-06-07
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że w dniu 03.06.2019 r. wydane zostało zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dąbrowie Górniczej obręb Ratanice.
2019-06-04
Decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: rozbudowa hal produkcyjno-magazynowych o segmenty załadowczo-rozładunkowe i segment socjalno-biurowy oraz adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na potrzeby produkcji nawęglaczy i spieniaczy hutniczych oraz składowania materiałów sypkich na placach utwardzonych : koks, węgiel, antracyt i wyroby stalowe na działkach nr : 2297/3, 2298/2 położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 6 [ k.m. 4 ; obręb Strzemieszyce Małe ]
2019-06-03
Informacja na temat oferty na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn."Dąbrowski Jarmark Staroci" złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
2019-06-03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL. ZUZ.2.421.04.2019.AB/7031 z dnia 20 maja 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej studni S-2, zlokalizowanej przy ul. Dolomiotowej 6 w Ząbkowicach Będzińskich - Dąbrowa Górnicza dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice S.A.
2019-06-03
Wykonawca prac geodezyjnych "FLOTA" Geodezja Sp. z o.o., zawiadamia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1019/3 obręb Strzemieszyce Małe z działkami sąsiednimi nr 980/2, 1018/6, 1018/8, 1019/1, 1025/1, 1025/2 obręb Strzemieszyce Wielkie. Wszyscy zainteresowani proszeni są o stawiennictwo w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic oraz dokumentami tożsamości.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38856817 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony