Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-18 Symbol:  ZP.BAO.271.4.44.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”.
2018-06-14 Symbol:  ZP.WA.271.4.46.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Ubezpieczenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
Zamówienie podzielone jest na części:
zadanie 1
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
D. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków zagranicą;
E. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
zadanie 2
F. Ubezpieczenie NNW członków OSP (ubezpieczenie imienne);
G. Ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP (ubezpieczenie bezimienne).
zadanie 3
H. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym;
I. Ubezpieczenie auto-casco;
J. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych;
K. Ubezpieczenie Assistance.
2018-06-14 Symbol:  ZP.WA.271.4.43.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie :
„Zakup i dostawa papieru do maszyn kserujących i drukarek oraz artykułów papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-06-08 Symbol:  WA-II.271.25.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika o zasięgu ogólnopolskim dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-06-08 Symbol:  ZP.WKM.271.4.34.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pn.:
ZADANIE A - Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - sportowej
ZADANIE B - Sportowo rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 713
ZADANIE C - ZSZ „Sztygarka” – modernizacja boiska wraz z infrastrukturą
ZADANIE D – Zespół Szkół Plastycznych – modernizacja boiska i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
2018-06-08 Symbol:  ZP.WI.271.4.37.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. „Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa Górnicza”
2018-06-06 Symbol:  WKM I.7021.124.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniższego zadania pn.:
„Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych”
2018-06-06 Symbol:  WKM I.7021. 139.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn:
„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – remont podłogi w świetlicy i adaptacja pomieszczenia na szatnię”.
2018-06-06 Symbol:  WKM I.7021. 138.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn:
„Szkoła Podstawowa nr 8 – remont podłóg parkietowych w salach lekcyjnych w budynku B”
2018-06-06 Symbol:  WKM I.7021. 135.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zadania pn:
„Remonty bieżące bibliotek”- roboty remontowe dachu i podjazdu w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej.
2018-06-05 Symbol:  WKM I.7021.134.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
„Remont nawierzchni posadzki w Zespole Szkół Technicznych”
2018-05-30 Symbol:  ZP.WIM.271.4.38.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie :
„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”-Roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu.
2018-05-30 Symbol:  WI.271.10.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą klawiatury do laptopa Notebook Toshiba Portrge Z930-12H.
2018-05-29 Symbol:  WKM-II.7031.2.2.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego mającego na celu ujęcie do kanalizacji deszczowej wód opadowych gromadzących się w rowie zlokalizowanym przy ul. Chabrowej w Dąbrowie Górniczej”
2018-05-25 Symbol:  ZP.WKD.271.4.40.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: "Wykonanie, dostarczanie tablic rejestracyjnych aluminiowych, foliowanych i odbieranie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów oraz złomowanie zniszczonych tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznego zamawiania tablic rejestracyjnych i sprzętem komputerowym do obsługi tego oprogramowania".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 32943152 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony