Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komisje Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład
Piotr Chałuda - Przewodniczący
Robert Kazimirski - Wiceprzewodniczący
Edward Bober
Adam Klimczyk
Magdalena Miczko
Jerzy Reszke
Krystyna Stępień
Mateusz Stępień
Krystyna Szaniawska
Katarzyna Zagajska
Piotr Zieliński
Sławomir Żmudka
 
Zadania
Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest w szczególności:
1) Wypracowanie kierunków polityki miasta w zakresie gospodarki komunalnej miasta, zabezpieczenia mieszkańców i miejskich jednostek komunalnych w dostawę wody, nośników energii, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych
2) Systematyczna analiza i ocena stanu gospodarki komunalnej, w szczególności czystości i warunków sanitarnych miasta, parków, skwerów, ulic, targowisk, przystanków autobusowych, obiektów komunalnych, miejsc pamięci narodowej
3) Systematyczna ocena i kontrola wydatkowania publicznych środków na całokształt gospodarki komunalnej w mieście
4) Bieżąca i okresowa ocena i analiza utrzymania i eksploatacji ciągów pieszych, łączności i transportu w mieście
5) Analiza gospodarki wodnej i jej funkcjonowania z uwzględnieniem rozbudowy, modernizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków
6) Analiza gospodarki odpadami : segregacja, zbiórka i utylizacja
7) Inicjowanie i programowanie modernizacji urządzeń grzewczych dla poprawy środowiska naturalnego
8) Działania na rzecz ochrony indywidualnych i zbiorowych walorów przyrodniczych
9) Wypracowanie kierunków i przewidywanie skutków restrukturyzacji rolnictwa
10) Rozwój i funkcjonowanie pracowniczych ogródków działkowych
11) Inicjowanie zadrzewiania i zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo
12) Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa miasta.
13) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 26 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38516761 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony