Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komisje Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Skład
Krystyna Stępień - Przewodnicząca
Magdalena Miczko - Wiceprzewodnicząca
Artur Borowicz
Krystyna Chrobot
Kamil Dybich
Grzegorz Jaszczura
Bożena Kozak
Zbigniew Piątek
Katarzyna Zagajska
Sławomir Żmudka
Zadania
Przedmiotem działania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest w szczególności:
1.współtworzenie modelu polityki służby zdrowia i opieki społecznej w mieście,
2. systematyczna analiza i ocena działania służby zdrowia z uwzględnieniem w szczególności jej efektywności, dostępności, poziomu świadczeń, prawidłowości i zasadności świadczeń społecznych,
3. współpraca i współdziałanie z organizacjami zawodowymi, stowarzyszeniami ukierunkowanymi programowo na poprawę stanu zdrowia  mieszkańców oraz przeciwdziałanie i zwalczanie patologii społecznych,
4. sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działania jednostek służby zdrowia i pomocy społecznej w mieście,
5. inicjowanie i opiniowanie kierunków i przedsięwzięć w działalności prorodzinnej gminy,
6. udział w opracowywaniu projektów programów działań służących poprawie bytowych i kulturowych warunków życia rodzin,
7. uaktywnianie i analiza działań instytucji pracujących na rzecz rodziny w gminie,
8. propagowanie wartości dotyczących rodziny i wychowania młodego pokolenia, wspieranie inicjatyw pomocy rodzinom,
9. podejmowanie inicjatyw profilaktycznych służących ograniczeniu zjawisk patologicznych,
10. dokonywanie okresowych analiz i ocen sytuacji ekonomicznej rodzin w gminie, udział w opracowywaniu gminnego raportu o stanie rodzin,
11. współuczestniczenie w realizacji ustawowych programów w zakresie ochrony interesów rodziny, upowszechnianie Karty Praw Rodziny,
12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 26 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38516930 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony