Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komisje Rady Miejskiej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu

Skład
Sławomir Żmudka - Przewodniczący
Adam Klimczyk - Wiceprzewodniczący
Artur Borowicz
Piotr Chałuda
Robert Kazimirski
Zbigniew Piątek
Grzegorz Przewieźlik
Jerzy Reszke
Krystyna Stępień
Krystyna Szaniawska
Piotr Ślusarczyk
Katarzyna Zagajska
Piotr Zieliński
Zadania
Przedmiotem działania Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu jest w szczególności:
1) Ocena funkcjonowania kultury, sportu i rekreacji w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem jego organizacji, wykorzystania bazy, kadry i zapewnienie opieki zdrowotnej
2) Współdziałanie z Prezydentem Miasta i jednostkami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem sportu, rekreacji i turystyki w dziedzinie promocji utalentowanych zawodników oraz form pracy Klubów Sportowych i Domów Kultury
3) Ocena i analiza rozwoju i osiągnięć sportu szkolnego, klubów sportowych i CSiR
4) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich form zmierzających do rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
5) Współpraca z jednostkami nadrzędnymi sportu polskiego ( UKFiF - Federacja Sportowa) w celu pozyskania środków finansowych, jak i wspólnej organizacji w Dąbrowie Górniczej imprez rangi regionalnej, krajowej czy międzynarodowej
6) Współtworzenie i opiniowanie kierunków programowych i planów pracy Rady, dotyczących edukacji kulturalnej, modelu upowszechniania kultury, rozwoju sieci, struktury placówek upowszechniania kultury w mieście
7) Okresowa i bieżąca ocena działalności instytucji upowszechniania kultury w aspekcie zadań przyjętych przez Radę
8) Współdziałanie z ruchem społeczno-kulturalnym, instytucjami publicznymi i związkami twórczymi w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechniania kultury i sportu
9) Współdziałanie z innymi Komisjami Rady w zakresie niezbędnym dla rozwiązania problematyki sportu, rekreacji, turystyki i kultury.
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 26 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 36967510 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony