Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rada Miejska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Kadencja 2014-2018
   Kadencja 2018-2023
Radna
Renata Solipiwko - zdjęcie portretowe
Renata Solipiwko


Kontakt
Telefon
733 146 818

e-mail


rsolipiwko@rada.dabrowa-gornicza.pl

Dyżury
Pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.30 do godz. 18.30 Remiza OSP Ujejsce Dąbrowa Górnicza 42-520 ul. Ujejska 87a
     
Numer okręgu wyborczego- ulice
Okręg nr IV

Ulice:
40 Lecia, Aleja Józefa Piłsudskiego nieparzyste:31-33,44-117, Artura Gruszeckiego, Batalionów Chłopskich, Bema, Borowinowa, Bratków, Broniewskiego, Brzozowa, Cedlera, Czajkowa, Dobrawa, Dworska, Dymniki, Działki, Dzieci Wrześni, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Europejska, Folwarczna, Franciszkańska, Gilowa, Grabowa, Gródki, Gwardii Ludowej, Hallerczyków parzyste: 66-84, 85-211, Handlowa, Idzikowskiego, III Powstania Śląskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Jaskrów, Jaśminowa, Karsowska, Kasprzaka, Komuny Paryskiej, Kosmonautów, Kościelna, Krasickiego, Królewska, Kryniczna, Księdza Stanisława, Kwiatowa, Laski, Łazowska, Łączna, Marii Szulc, Michała Spisaka, Mieszka I-go, Modrzewiowa, Morgowa, Ogrodników, Olimpijska, Podbagienko, Podbuczyny, Pogoria, Pomłynie, Prusa, Przełajowa, Przymiarki, Ptasia, Relaksowa, Romana Piecucha, Sadowa, Siedmiu Szewców, Siewna, Skowronkowa, Słowikowa, Sowia, Storczyków, Strażacka, Swobodna, Szenwalda, Szpakowa, Świętego Stanisława Kostki, Tierieszkowej, Toruńska, Trzebiesławicka, Tworzeń, Tysiąclecia nieparzyste: 1-11, Uczniowska, Ujejska, Urocza, Wczasowa, Wilgowa, Wodna, Wrzosowa, Wybickiego, Wysoka, Wyzwolenia, Zachodnia, Zaplecze, Złota, Żeglarska, Żurawinowa.
Komitet Wyborczy
DWS "Niezależni" Tomasza Paska


Liczba głosów: 369

Klub Radnych

"Dąbrowska Wspólnota Samorządowa"
Działalność w Radzie Miejskiej
Radna R. Solipiwko pracuje w Komisjach:
- Kultury, Rekreacji i Sportu,
- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- Rozwoju i Promocji Miasta,
- Prawno - Organizacyjnej,
- Oświaty i Wychowania
Pliki
Dokumenty powiązane
dot. oznakowanie nazw ulic i numeracji
dot. zakupu strojów dla grupy tanecznej
dot. inwestycji uporządkowanie gospodarki wod.-kan.
dot. stanu nawierzchni ul. Europejskiej
dot. stanu nawierzchni ul. 40-Lecia
dot. wybrukowania terenu wokół SP nr 25
dot. ekranów dzwiękochłonnych
dot. autobusu linii nr 275
dot. budowy chodników ul. Ujejska
dot. zam. progu zwalniającego ul. Ujejska
dot. ul. Podbuczyny
dot. złej nawierzchni ul. 40 Lecia
dot. środków unijnych na infrastrukturę drogową
dot. ul. Gruszeckiego
dot. ul. Zachodniej
dot. ul. Modrzewiowej
dot. łączenia klas w SP nr 35
dot. dróg i chodników dz. Ujejsce, Trzebiesławice
dot. tablicy informacyjnej dz. Trzebiesławice
dot. ul. 40 Lecia
dot. wydłużenia trasy linii nr 116
dot. lustra drogowego dz. Ujejsce
dot. poszerzenia katalogu odbieranych odpadów
dot. Kół Gospodyń Wiejskich
dot. rowu melioracyjnego
dot. przystanku autobusowego
dot. znaku informacyjnego
dot. wycięcia konarów drzew
dot. ul. Mieszka I
dot.chodników w Ujejscu
dot. oczyszczenia dróg i chodników
dot. dot. poprawy nawierzchni drogi ul. Ujejska
dot. tablicy informacyjnej w Ujejscu
dot. wiat przystankowych ul. Ujejska
dot. lustra drogowego ul. Zachodnia
dot. barierek drogowych ul. Broniewskiego
dot. tablic informacyjnych z nazwami ulic
dot. naprawy progu zwalniającego ul. Kryniczna
dot. linii autobusowej nr 275
dot. wydłużenia linii autobusowej nr 116
dot. ul. 40 Lecia
dot. kosztów zakupu, montażu oznakowania
dot. opłaty adiacenckiej
dot. lustra drogowego ul. Szpitalna
dot. terenu inwestycyjnego w Tucznawie
dot. dodatkowych punktów świetlnych ul. Broniewskiego
dot. barierek drogowych w rejonie cmentarza ul. Broniewskiego
dot. zapadliska ul. Ujejska
dot. zatrudnienia instruktora gry na instrumentach
dot. funkcjonowania oddziałów w Szpitalu Specjalistycznym
dot. lustra drogowego ul. Gruszeckiego
dot. wiaduktu drogowego ul. Ujejska
dot. przejazdu komunikacji miejskiej wiaduktem ul. Ujejska
dot. uporządkowania gospodarki wod.- ściekowej
dot. terenów inwestycyjnych w Tucznawie
dot. uszkodzonego chodnika ul. Ujejska
dot. wiaduktu drogowego ul. Ujejska
dot. naprawy dróg Ujejsce, Trzebiesławice
dot. budowy odcinka chodnika ul. Broniewskiego
dot. przebudowy odcinka drogi DK1
dot. ogrodzenia Przedszkola nr 13
dot. rowów melioracyjnych ul. Kryniczna
dot. zanieczyszczenia rtęcią działki
dot. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
dot. chodników ul. Ujejska
dot. sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza
dot. perinatologii w D.G.
dot. remontu budynku przy ul. Łącznej
dot. zniszczonego podjazdu do budynku ul. Łączna
dot. remontu nawierzchni ul. Uczniowskiej św. St. Kostki
dot. drzewka świątecznego
dot. nasadzeń drzew wokół Remizy OSP
dot. doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kusocińskiego
dot. chodnika ul. Broniewskiego
dot. linii autobusowej 116
dot. przeniesienia przystanku "Kol. Piekło Cutiron"
dot. ul. Olimpijskiej - wykonanie odpływu wód deszczowych
dot. naprawy chodnika ul. Ujejska
dot. cyfryzacji w szkołach
dot. wykonania uchwały w spr. planu przestrzennego miasta
dot. podłączenia do sieci wodociągowej budynku
dot. likwidacji azbestu
dot. organizacji dożynek
dot. wycięcia zarośli wokół stadionu sportowego w Ujejscu
dot. posesji na ul. Ujejskiej 127
dot.zmiany nazewnictwa ulic
dot. tablic inf. Rad Osiedli
dot. dz. Trzebiesławice(uporządkowanie drogi)
dot. przejścia dla pieszych ul. Ujejska
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny
dot.wyjścia z poziomu -1 w UM
dot. naprawy drogi ul. Ujejska
dot. autobusu linii nr 275
dot. naprawy drogi ul. Podbuczyny
dot. wiaty przystankowej ul. Ujejska
dot. ul. Ujejska, Kryniczna (rów melioracyjny)
dot. przebudowy drogi DK1
dot. DBP II edycja
dot. drogi ul. Konstytucji
dot. dz. Ratanice, Marianki (brak drogi)
dot. komunikacji miejskiej dz. Marianki, Ratanice
dot. decyzji o wyburzeniu wiaduktu
dot. c.o. w SP Trzebiesławice
dot. decyzji PINB - wiadukt Ujejsce
dot. ekspertyz technicznych wiaduktu
dot. wiaduktu ul. Ujejska
dot. rozdysponowania premii kwartalnych w MOPS
dot. zalewanych mieszkań na ul. Spisaka
dot. zniszczonej drogi na ul. Spisaka
dot. drogi przy zakładzie BREMBO
dot. nasadzenia drzew przy OSP Ujejsce
dot. przywrócenia linii autobusowej 635
dot. lisów podchodzących do gospodarstw domowych
dot. dzikiej zwierzyny wchodzącej na DK1 (S1)
dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. kontraktów dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. pracowników socjalnych MOPS w D.G.
dot. paraspartakiady
dot. kapliczki w Trzebiesławicach
dot. udzielenia pomocy pszczelarzom
dot. fermy kur ul. Olimpijska
dot. sygnalizacji świetlnej na DK1 ul. Kryniczna
dot. autobusu linii 635
dot. lustra drogowego w dzielnicy Ujejsce
dot. dziur na ul. Konstytucji
1572 doświetlenie wiaduktu ul. Ujejska
1573 Orkiestra Dęta OSP Ujejsce
1603 edukacja w klasach łączonych
1623 rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zachodniej
1624 ogrzewania w SP Trzebiesławice
1625 Remiza OSP Ujejsce, Trzebiesławice
1721 zakupu rowerów dla Policji
1722 rowu przydrożnego ul. Ujejska
1723 rozlewisk na ulicach w dzielnicy Ujejsce
1757 uszczegółowienie interpelacji z dnia 30.03.2017r.
1758 działalność świetlic środowiskowych w 2016 r.
1759 ul. Broniewskiego
1810 remiza OSP Ujejsce
1811 strojów dla mażoretek
1812 lustro ul. Dobrawy Ujejsce
1813 jakość materiałów używanych do łatania dziur w jezdniach
1831 gimnastyka dla członków Koła Emerytów w Ujejscu
1851 nauki w klasach łączonych
1869 kosztorys zrealizowanych inwestycji w dz. Ujejsce z DBP
1876 rów przydrożny ul. Podbagienko Ujejsce
1734 chodnik ul. Broniewskiego
1817 koszenie terenu parkowego przy remizie OSP Ujejsce
1818 przenośne toalety
1819 plany uporządkowania gosp. wod-ściekowej dz. Ujejsce
1820 zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL
1821 kochbunkry, linia 6-II dz. Ujejsce
1822 posprzątania terenu parkowego przy stadionie dz. Ujejsce
1823 plany przebudowy DK1 przez GDDKiA
1921 plany dot. ul. Ujejskiej
1922 zaprojektowanie zjazdu z ronda
1991 zabytkowa kapliczka w Trzebisławicach
2000 znak B1 ul. Kryniczna dz. Ujejsce
2001 uporządkowanie terenu przy Ujejskiej strefie ruchu
2002 uruchomienie komunikacji miejskiej kierunek Siewierz
2003 koszy przy tablicy informacyjnej dom KGW w Ujejscu
2004 utrzymanie zieleni w dz. Ujejsce i toalet przenośnych
2016 remiza OSP Ujejsce
2064 plac zabaw przy ZSP nr 2
2065 tabliczka inf. z nazwą ul. Ujejskiej
2066 ul. Podbuczyny
2067 drzewo ul. Kwiatowa (plac zabaw)
2068 lustro ul. Zachodnia
2069 brakujący odcinek chodnika ul. Broniewskiego
2070 chodnik ul. Ujejska
2093 ul. Zachodnia
2094 ul. Wyzwolenia
2095 ul. Karsowska
2098 procedura nadawania imienia placom
2099 natężenia hałasu trasa DK1
2100 rowy melioracyjne
2101 nachylenie dróg w dz. Ujejsce
2102 odpowiedź z GDDKiA w sprawie ronda
2103 zabezpieczenia funduszy na promocję miasta
2133 ogrzewanie SP nr 35
2134 ul. Modrzewiowa
2135 barierki przy schodach w SP nr 35
2136 schody przy SP nr 35
2137 schody SP nr 35 od strony Przedszkola
2179 podjazd dla wózków inwalidzkich SP nr 25 Ujejsce
2203 internetowe ustalanie terminu
2276 rów melioracyjny Ujejsce
2291 ubytek w jezdni ul. Gruszeckiego, Ujejska
2292 podjazd dla wózków inwalidzkich w SP nr 25 Ujejsce
2293 doprecyzowania odpowiedzi na interpelację
2294 doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kusocińskiego
2295 bezpieczeństwa w dzielnicy Trzebiesławice
2348 ul. Zachodnia-budowa chodników
2349 sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Ujejsce
2385 stan nawierzchni drogi
2504 uszkodzona barierka ul. Ujejska, Broniewskiego
2505 tablica ogłoszeń
2562 zawody sportowe jednostek OSP
2563 iluminacji świetlnej
2564 hydranty na terenie miasta D.G.
2565 koszenie terenu parowego przy Remizie OSP Ujejsce
2566 dz. Bugaj
2587 przejść dla pieszych w dz. Trzebiesławice
2603 ławki w parku przy OSP Ujejsce
2604 gazon z kwiatami -park przy OSP Ujejsce
2617 prenumerata gazety
2656 badania dot. hałasu w gminie
2657 MOPT
2658 Remiza OSP Ujejsce
2750 dach na remizie OSP Ujejsce
2751 plac zabaw przy remizie OSP Ujejsce
2752 ul. Gruszeckiego
2753 słupy energetyczne przy remizie OSP Ujejsce
2754 próg zwalniający ul. Broniewskiego, Krasowska
2770 odnowienie tablicy ogłoszeń
2783 bariera energochłonna
2784 zwiększenie etatów Wydziału Komunikacji
2883 dzielnica Łęka ul. Poboczna
2917 ul. Gródki Las
2918 ul. Podbagienko dz. Ujejsce
2919 doświetlenie ulic w dz. Ujejsce, Trzebiesławice
2969 doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Ujejscu
2970 doświetlenie placu zabaw przy OSP Ujejsce
2971 montaż lampy oświetleniowej ul. Ujejska
2972 oświetlenie "Ujejskiej Strefa Ruchu"
2973 płace instrumentariuszek w ZCO
2974 bokserski worek treningowy
2975 przystanek autobusowy - Remiza OSP Trzebiesławice
2989 spotkanie z mieszkańcami w spr. planów GDDKiA
2990 ul. Europejska - Dz. Ujejsce
2994 projekt DBP
2995 realizacja zadania Ujejska strefa ruchu


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczenia majątkowego
Podstawa prawnaart. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaKatarzyna Halaburda- Kierownik Biura Rady Miejskiej
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 29 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38518302 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony