Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 69 26
Fax
32 262 50 32
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30- 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Rzecznik
Małgorzata Jakubczyk

pok. 113, I piętro
Zadania
Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie  ochrony ich interesów.
2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów  konsumentów.    
3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
4. Współdziałanie  z  właściwymi  terytorialnie  delegaturami  Urzędu  Ochrony  Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji  Handlowej  oraz  organizacjami, do  których  zadań statutowych należy ochrona  interesów  konsumentów.
5. Wnioskowanie  do Prezydenta  Miasta  o  zlecenie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego działającym  na  obszarze  gminy  organizacjom, do  których zadań   statutowych  należy  ochrona interesów  konsumentów.
6.  Występowanie do przedsiębiorców w  sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
7. Występowanie jako oskarżyciel publiczny w  sprawach o wykroczenia na szkodę  konsumentów.
8. Przedkładanie Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim  oraz przekazanie go właściwej miejscowo delegaturze  Urzędu - w terminie do dnia 31 marca  każdego  roku.
9. Bieżące przekazywanie Delegaturze Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Katowicach wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.
10. Składanie do Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie przedsiębiorców, którzy naruszają obowiązek udzielenia wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika.
Dokumenty powiązane
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2005 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2006 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2007 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2008 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2004 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2003 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2009 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2010 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2011 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2012 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2015 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzcznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej za 2018 r.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38062013 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony