Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych

Adres
Urząd Miejski
ul. graniczna 21
41-300 dąbrowa górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 67 66, 32 295 67 88
Fax
32 295-96-15
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek - środa  w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18:00
piątek w godz. 7.30 - 13:00
Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych
Jarosław Rokicki
Zadania Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych

1.Przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Sporządzenie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej planu postępowań o udzielenie zamówień, przewidzianych w danym roku finansowym zgodnie z art. 13a) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Analiza harmonogramów  zamówień  publicznych oraz zamówień poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowanych przez dysponentów    środków budżetowych, a w szczególności w zakresie prawidłowości określenia progów finansowych  i zaproponowanych trybów udzielenia zamówienia.

4.Opracowywanie  i  przedkładanie  Prezydentowi  Miasta  wniosków  dot. zamówień     publicznych scentralizowanych.

5.Nadzór nad realizacją  i  aktualizacją  planu  prowadzonych  postępowań  o  udzielenie zamówień  publicznych.

6.Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ogłoszenia o zamówieniu/ zaproszenia do udziału w postępowaniu pod względem formalno-prawnym na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.Redagowanie i publikacja z zachowaniem wymaganych terminów ogłoszeń  o postępowaniach i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych także w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie powołania komisji przetargowej oraz prowadzenie rejestru Decyzji Prezydenta Miasta.

9.Uczestnictwo  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówień  publicznych organizowanych  przez  komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

10.Udział w postępowaniach, w których zostały wniesione środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.

11.Przygotowywanie  projektów  aktów  prawnych  regulujących  sprawy  organizacyjne w  postępowaniach  o  zamówienia  publiczne.

12.Przygotowywanie  projektów  zawiadomień/ wniosków  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  zakresie  określonym  ustawą  Prawo   zamówień  publicznych.

13. Prowadzenie  instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli  procedur i pomocy prawnej  w  zakresie  udzielanych  zamówień  publicznych w Urzędzie Miejskim.

14.Prowadzenie rejestru  zamówień  publicznych Urzędu Miejskiego, rejestru wydatkowania  środków  publicznych  zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

15. Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i przekazanie Prezesowi  Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 98 Ustawy prawo zamówień publicznych.  

16. Kontrola realizacji zamówień publicznych w  jednostkach organizacyjnych gminy i  gminnych osobach prawnych w oparciu o odrębne upoważnienia.

17. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie formalno - prawnym w ramach obsługi prawnej Urzędu Miejskiego.

18. Opiniowanie zmian umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia    publicznego.

19. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy akcesyjnych, pomocowych itp.

20. Koordynacja funkcjonowania obsługi prawnej Urzędu Miejskiego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38061897 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony