Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Adres
Graniczna 21
pok. 206 II piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 295 67 34
e-mail:
iodo@dabrowa-gornicza.pl
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mirosława Danecka
godziny urzędowania:
Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 7.00 - 15.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 17.30
Piątek - 7.00 - 12.30
Sobota - wolne
Niedziela - wolne
Święta ustawowo wolne
Zadania
Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy:
1. Nadzór i zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w szczególności sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w tym sposobu przetwarzania danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń jak również kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad określonych w dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych.
2. Prowadzenie sprawdzeń planowych i doraźnych oraz przygotowywanie sprawozdań dla Administratora Danych Osobowych lub wykonywanie czynności sprawdzających zleconych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności, zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przy uwzględnieniu konieczności niezbędnej weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych w przedmiocie zgodności z przepisami prawa.
3. Sprawowanie nadzoru i dokonywanie weryfikacji w zakresie opracowania i kompletności dokumentacji przetwarzania danych osobowych w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązujących w Urzędzie Miejskim, zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym umów powierzenia danych osobowych i zawartych w nich zapisów stanu faktycznego w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony powierzanych danych osobowych, monitorowanie stron umowy w zakresie powierzenia danych w szczególności przestrzegania zasad i obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Prowadzenie wymaganych prawnie rejestrów czynności przetwarzania - zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32243048 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony