Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-21 Symbol:  WA-II.271.12.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup artykułów spożywczych i cukierniczych wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2019-02-20 Symbol:  WO.271.1.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Oświaty zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia oferty na zadanie pn.: „ Zakup 50 sztuk oczyszczaczy powietrza Warmtec AP350W”.
2019-02-19 Symbol:  WKM.I.7021.69.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie: „Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w Parku Zielona”
2019-02-13 Symbol:  WA-II.271.11.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup telefonów komórkowych – smartfonów wraz z dostawą”.
2019-02-12 Symbol:  WIM.272.6.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Gorniczej — Wydziat Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użytecznściki publicznej w Dąbrowie Górniczej" — wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej siedlisk ptakow chronionych dla obiektow użyteczności publicznej.
2019-02-11 Symbol:  WKM.II.7031.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów oraz ich dokarmianie”.
2019-02-08 Symbol:  WKM I.7021.40.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z projektami zagospodarowania terenu dla poniższych zadań ujętych w zestawieniu:

ZADANIE A: „Siłownia pod chmurką”,
ZADANIE B: „Zakątek dla aktywnych”,
ZADANIE C: „Doposażenie placu zabaw na os. Mickiewicza między blokami 34 i 36”,
ZADANIE D: „Raj dla dzieci - rewitalizacja placyku dla najmłodszych”,
ZADANIE E: „Modernizacja placu zabaw”,
ZADANIE F: „Zakątek rekreacyjny przy szkole”
ZADANIE G: „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”,
ZADANIE H: „ Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”
2019-02-07 Symbol:  WI.271.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawcówdo złożenia ofert na zadanie pn.: Wdrożenie elektronicznego systemu efektywnego planowania zakupów i kontroli wydatków wraz ze szkoleniem i asystą techniczną.
2019-02-01 Symbol:  WZA-I.8135.6.2.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Udzielanie porad
i konsultacji z zakresu uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych osobom uzależnionym, osobom zagrożonym uzależnieniem, rodzinom i opiekunom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem poprzez zdiagnozowanie zgłaszanych problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych przez psychologa, posiadającego uprawnienia specjalisty terapii uzależnień.
2019-02-01 Symbol:  CZK.271.3.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wywóz nieczystości płynnych z jednostek OSP z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”.
2019-01-30 Symbol:  WKM I.7021.34.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie: „Dostawa ławek parkowych”
2019-01-24 Symbol:  WKD.7211.46.209.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.„Bieżąca konserwacja 4 szt. platform typu V65, zamontowanych w przejściu podziemnym Centrum oraz windy zabudowanej przy CH „Pogoria”
w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”:
2019-01-18 Symbol:  WZA-I.8135.6.2.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Udzielanie porad i konsultacji z zakresu uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych: osobom uzależnionym, osobom zagrożonym uzależnieniem, rodzinom i opiekunom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem poprzez zdiagnozowanie zgłaszanych problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych:
Zadanie I: udzielanie porad i konsultacji przez pedagoga,
Zadanie II: udzielanie porad i konsultacji przez psychologa.
2019-01-18 Symbol:  WZA-I.8135.6.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Udzielanie porad i konsultacji z zakresu problemów wynikających z nadużywania alkoholu: osobom uzależnionym, osobom zagrożonym uzależnieniem, rodzinom i opiekunom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem poprzez zdiagnozowanie zgłaszanych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.
Zadanie I: udzielanie porad i konsultacji przez pedagoga.
Zadanie II: udzielanie porad i konsultacji przez psychologa.
2019-01-17 Symbol:  WA-II.271.4.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika o zasięgu całego województwa śląskiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 37025445 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony