Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-20 Symbol:  WOP.042.3.17.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Zorganizowanie, przeprowadzenie
i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architekoniczno-urbanistycznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2018-08-20 Symbol:  WGN-II.6810.2.2018.I
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Sporządzenie opracowania obejmującego analizę cen transakcyjnych użytków gruntowych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.), na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w istniejących obrębach ewidencyjnych na potrzeby ewidencjonowania gruntów w kartotece środków trwałych”.
2018-08-14 Symbol:  WKM I.7021.204.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadań pod nazwą:

ZADANIE A „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 10

ZADANIE B „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 54

ZADANIE C „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Rozbiórka schodów terenowych przy ul. Dąbrowskiego/Chopina
2018-08-09 Symbol:  WA-II.271.28.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą 1 sztuki niszczarki FELLOWES 225 CI dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”
2018-08-09 Symbol:  WI.1333.5.30.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa 2 szt. filtrów do ASR9006.
2018-08-08 Symbol:  WKD.7211.1.143.2017.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej"
2018-08-03 Symbol:  WKM I.7021.193.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie:„Dostawa i montaż nowych ogrodzeń placów zabaw”
2018-07-30 Symbol:  WA-II.271.27.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa wody źródlanej oraz dzierżawy urządzeń dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-07-26 Symbol:  CZK.271.16.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu i materiałów medycznych”.
2018-07-26 Symbol:  WGN-I.6870.4.11.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz doprowadzenie do zgodności wpisów w księgach wieczystych z aktualnym stanem w rejestrze ewidencji gruntów.”
2018-07-23 Symbol:  WKM-II.7031.2.3.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Góniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasaza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Oczyszczenie koryta kanału zlokalizowanego w rejonie ul. Długosza w Dąbrowie Górniczej”
2018-07-18 Symbol:  WKM I.7021.176.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla poniższego zadania:
ZADANIE: „Zespół Szkół Plastycznych – remont pracowni rzeźby”
2018-07-18 Symbol:  WKM I.7021.175.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla poniższego zadania:
ZADANIE: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 2”
2018-07-12 Symbol:  WIM-I.7013.4.1.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”.
2018-07-10 Symbol:  WKM.II.7021.138.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza Biura Projektowe do złożenia ofert na zadanie pn.: Rewitalizacja Amfiteatru w Ząbkowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 33829624 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony