Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Zamówienia udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-16 Symbol:  WI.271.6.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa 5szt skanerów EPSON Workforce DS-6500”
2017-11-15 Symbol:  WZA-I.8110.2.9.2017
Urzęd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na zadanie pn.: Personalizacja kart programu „Dąbrowska Rodzinka.pl” wraz z dostawami.
2017-11-15 Symbol:  WI.271.05.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi postępowania egzekucyjnego w administracji ze wsparciem na okres 4 lat”.
2017-11-10 Symbol:  WOP.271.7.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telefonii komórkowej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej - Centrum Aktywności Obywatelskiej
2017-11-10 Symbol:  WOP.042.3.28.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie paneli wystawowych dot. aktywności obywatelskiej w ramach projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” .
2017-11-10 Symbol:  WA-II.271.5.37.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej w prenumeracie w wersji papierowej i elektronicznej na 2018 rok do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z transportem”.
2017-11-10 Symbol:  WA-II.271.5.36.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Tłumaczenie języka migowego on–line”.
2017-11-09 Symbol:  WI.271.4.2017
Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie p.n.; Zakup dostępu do Internetu LTE
2017-10-31 Symbol:  WOP.042.6.8.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:"Opracowanie i realizacja pakietów promocyjnych podmioty ekonomii społecznej" w ramach realizacji projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2017-10-30 Symbol:  WOP.042.3.25.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Przeprowadzenie pakietu młodzieżowego w roku szkolnym 2017/2018 na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.
2017-10-24 Symbol:  WKM I.7021.343.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
„Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy ul. Malinowe Górki w Dąbrowie Górniczej (działka nr 93/24 k.m. 12 Obręb: Dąbrowa Górnicza)”.
2017-10-16 Symbol:  WIM-I.7013.2.16.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza- etap II”.
2017-10-09 Symbol:  WKM-II.7031.27.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wynajem choinki świątecznej oraz dekoracji świetlnych na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza”.
2017-10-03 Symbol:  WSO-I.271.5.3.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Spraw Obywatelskich zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup 10 sztuk stolików na potrzeby kwalifikacji wojskowej”.
2017-09-27 Symbol:  CZK.271.31.2017
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wywóz nieczystości płynnych z jednostek OSP z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29567545 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony