Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-14 Symbol:  ZP.WB.271.4.7.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych”.
2019-02-13 Symbol:  ZP.WKD.271.4.8.2019
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR, na zadanie p.n.: „Udostępnienie na rzecz Gminy do eksploatacji tymczasowego przejścia dla pieszych w poziomie szyn przez tory nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 w km 68,878 linii nr 62 Tunel- Sosnowiec w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, jako łącznika ul. Towarowej i ul. Transportowej w Dąbrowie Górniczej”.
2019-02-05 Symbol:  ZP.WIM.271.4.6.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: ”Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich – Etap II”.
2019-01-29 Symbol:  ZP.WIM.271.4.3.2019
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie p.n.:
„Świadczenie podstawowych usług oświetleniowych w 2019 r. na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
2019-01-24 Symbol:  ZP.WGN.271.4.1.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie p.n.:
„Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonych
w Dąbrowie Górniczej:
- obręb Strzemieszyce Małe,
- obręb Tucznawa,
a objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną”
2019-01-23 Symbol:  ZP.WGN.271.4.5.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych".
2019-01-23 Symbol:  ZP.WGN.271.4.4.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”
2019-01-23 Symbol:  ZP.WIM.271.4.99.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW: UL. MICKIEWICZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, UL. KRASIŃSKIEGO 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, które dotyczy wykonania:
- na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza Zadania 1 pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ul. Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, oraz
- na rzecz Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Zadania 2 pn. „Wymiana sieci wod - kan w ramach współpracy z UM - ul. Mickiewicza, 6-go Sierpnia – (nr zad. IN-2018-05, IN-2018-06)” projekt pn.: „Przebudowa sieci i przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej wokół budynków ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i ul. Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49, w zakresie wskazanym przez Dąbrowskie Wodociągi”
2019-01-21 Symbol:  ZP.WO.271.4.2.2019
Postepowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE na zadanie pn.:
„Świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Dąbrowa Górnicza w roku 2019”
2018-12-27 Symbol:  ZPWIM.271.4.103.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póżn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000 EUR na zadanie pn.:
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”. Zamówienie podobne.
2018-12-06 Symbol:  ZPWKM.271.4.102.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, na zadanie pn.: „Przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej”.
2018-12-06 Symbol:  ZP.WIM.271.4.84.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”-Roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu.
2018-12-04 Symbol:  ZP.WIM.271.4.96.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. :
"Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ulicy Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”.
2018-11-30 Symbol:  ZP.BOP.271.4.98.2018
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
2018-11-29 Symbol:  ZP.WUA.271.4.100.201
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych przy ulicy Wiejskiej”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 37025448 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony