Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Zamówienia objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-10 Symbol:  ZP.WIM.271.4.79.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzemieszyckiej – od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5”.
2017-11-03 Symbol:  ZP.WKD.271.4.77.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie p.n.: „Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej” - zamówienie podobne.
2017-11-02 Symbol:  ZP.WIM.271.4.76.2017
Postępowanie prowadzone wspólnie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) przez
Gminę Dąbrowa Górnicza i TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
oraz
„Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” (zadanie nr 2.6)
w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.
2017-10-31 Symbol:  ZP.WIM.271.4.75.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzemieszyckiej – od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5”.
2017-10-26 Symbol:  ZP.WKM.271.4.74.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) , zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadania pn.:
ZADANIE A - „Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – remont nawierzchni boiska”
ZADANIE B - „Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska”
ZADANIE C - „Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”
ZADANIE D - „Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”
2017-10-23 Symbol:  ZP.WIM.271.4.72.2017
Postępowanie prowadzone wspólnie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, przez:
Gminę Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 134 ust.1 w związku z art. 5e ust. 2 Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 418 000 euro na zadania pn.:
Zadanie A: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”, oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum”;
Zadanie B: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”, oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg”.
2017-10-19 Symbol:  ZP.WKM.271.4.73.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 5.225.000 euro prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),na zadanie pn.: ZADANIE A: „Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej” ZADANIE B: „Dzieci się bawią”.
2017-10-19 Symbol:  ZP.WIM.271.4.71.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.:
Przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz schodów terenowych w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz schodów terenowych w rejonie ul. Wojska Polskiego”.
2017-10-17 Symbol:  ZP.WIM.271.4.70.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4” w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacji przestrzeni miejskich-budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych
2017-10-12 Symbol:  ZP.WKM.271.4.69.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie”.
2017-10-10 Symbol:  ZP.WIM.271.4.68.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579.) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego).
2017-10-06 Symbol:  ZP.WIM.271.4.67.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie :
” BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCYCH REKREACJI CODZIENNEJ” w ramach zadania : „ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W REJONIE ULIC 11 LISTOPADA I TYSIĄCLECIA”
2017-10-06 Symbol:  ZP.WIM.271.4.66.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie :
„Budowa i rozbudowa miejsc parkingowych do 10 stanowisk oraz przebudowa układu komunikacji wraz z zielenią towarzyszącą” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ”Budowa parkingu w rejonie ul. J. Cieszkowskiego”
2017-10-05 Symbol:  ZP.WKD.271.4.65.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na :
Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:
1. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierzowska wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Majewskiego do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec"
2. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Letnia wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Robotniczej do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Gmina Psary"
3. "Przebudowa drogi gminnej ul. Ratanice do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Gmina Psary"
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”
2017-10-05 Symbol:  ZP.WIM.271.4.63.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa miejsc parkingowych oraz dojść wraz z zielenią towarzyszącą” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref zieleni”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29567608 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony