Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Rzeczy znalezione Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-07
Rzeczy znalezione
Wydział Administracyjny - Referat Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Administracyjny - Referat Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, pokój 403, tel. (32) 295 - 69 - 60, e-mail: rzeczy znalezione@dabrowa-gornicza.pl
Czynne: poniedziałek, wtorek, środa: od godz. 7.30 do 15.30,
       czwartek: od godz. 7.30 do 18.00,
       piątek: od godz. 7.30 do 13.00.

Opłaty
Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów poniesionych przez Urząd, związanych z przechowywaniem rzeczy oraz utrzymaniem w należytym stanie i poszukiwaniem osób uprawnionych do jej odbioru.

Termin i sposób załatwienia:
Kto znalazł rzecz znalezioną i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Biuro przyjmuje rzeczy za wyjątkiem:
- rzeczy które nie przedstawiają żadnej wartości,
- rzeczy które zostały znalezione w budynku publicznymlub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego. Znalazca obowiązany jest w tych przypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarzadcy środka transportu publicznego,
- sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura i przechowywanie w nim nie jest możliwe.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.  
Biuro Rzeczy Znalezionych podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia go o odnalezieniu rzeczy (wykaz depozytów - w pliku do pobrania).
Biuro przyjmuje również zawiadomienia o poszukiwaniu rzeczy zagubionych (druk formularza w plikach do pobrania).
Rzeczy znalezione przyjmowane są do Biura na podstawie protokołu, a znalazca otrzymuje poświadczenie znalezienia rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2018r., poz. 1025, z późn. zm.),
- Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity z 2015r., poz. 397).                      
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 37020988 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony