Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-01-28
Komunikat Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2005-09-05
WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku
UWAGA !! Przy przetwarzaniu danych członków OKW nastąpił błąd w nazwiskach. Obecnie jest aktualna lista w obwodzie 64.
2005-08-30
Zgodnie z zarządzeniem nr 1668/05 z dnia 30.08.2005 r. Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania w celu ustalenia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku zawiadamia się, że w dniu 01 września o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej w sali narad nr 1 odbędzie się publiczne losowanie w celu ustalenia składu komisji obwodowych wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione.
2005-08-29
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, ż e OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE uprawnione do udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. mogą być dopisane do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie pisemnego wniosku składanego w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku Nr 14.
2005-08-29
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że:
- osoby czasowo przebywające na obszarze Dąbrowy Górniczej w okresie obejmującym dzień wyborów,
- osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające na obszarze Dąbrowy Górniczej w okresie obejmującym dzień wyborów
uprawnione do udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r:
mogą być dopisane do spisu wyborców na podstawie pisemnego wniosku składanego w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku Nr 14.
2005-08-29
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że osoby zmieniające miejsce pobytu przed dniem wyborów uprawnione do udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku Nr 14.
2005-08-29
Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku mogą skorzystać z bezpłatnego transportu samochodowego.

Stosowne zapotrzebowanie proszę zgłaszać telefonicznie do Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerem: 295-69-28, 295-69-50
2005-08-29
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z a w i a d a m i a, ż e spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. znajdował się będzie w pokoju nr 129 Urzędu Miejskiego i może być udostępniony do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach od 12 września do 16 września 2005 r. w godzinach od 7.30 do 17.00.
2005-08-10
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26 lipca 2005 roku- podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku.
Licznik odwiedzin: 38061450 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony