Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Konsultacje, dialog z Mieszkańcami Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-14 Symbol:  2319.2018
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok.
2018-01-30 Symbol:  2282.2018
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
2017-11-09 Symbol:  2112.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
2017-11-07 Symbol:  2110.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2022” oraz „Polityki mieszkaniowej Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027”.
2017-11-07 Symbol:  2109.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów: Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Dąbrowie Górniczej na lata 2018 – 2020 oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2018 - 2020
2017-10-26 Symbol:  2088.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przyjęcia jej statutu.
2017-06-28 Symbol:  1771.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz Programu wieloletniego.
2017-04-12 Symbol:  1643.2017
w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu, terminu oraz formy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących wejścia miasta Dąbrowa Górnicza w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
2017-03-06 Symbol:  1572.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokonania zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020”
2017-02-28 Symbol:  1567.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 31485535 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony