Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-16 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:
Kopernika 46/100, Ludowej 23/68
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
2018-10-19 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Marianki.
2018-09-28 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 30.10.2018r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21, o godzinie 10:00 odbędzie, się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy nr 9, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w budynku przy ul. Ludowej 7.
2018-09-24 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:
Adamieckiego 4/130, Cieszkowskiego 2/16, Cieszkowskiego 15/13, III Powstania Śląskiego 8/19, III Powstania Śląskiego 1/37, III Powstania Śląskiego 2/11, III Powstania Śląskiego 2/18, III Powstania Śląskiego 2/26, III Powstania Śląskiego 7/29, Kasprzaka 2/26, Kasprzaka 10/27, Kasprzaka 14/14, Kasprzaka 20/52, Al. Piłsudskiego 20/77, Al. Piłsudskiego 22/77, Al. Piłsudskiego 34/26, Al. Piłsudskiego 34/95, Al. Piłsudskiego 34/265, Al. Piłsudskiego 36/361, Al. Piłsudskiego 79/52, Al. Piłsudskiego 83/25, Rapackiego 16/21, Sikorskiego 3/6, Dzieci Wrześni 8/1, Królowej Jadwigi 1/63, Bema 2/4, Bema 2/17, Prusa 10/11, Strzemieszyckiej 379/6, Wybickiego 4/2, Kościuszki 31/27, Kościuszki 33/96, Kościuszki 38a/11, Mickiewicza 5/4, Mickiewicza 12/5, Majakowskiego 8/17, Kopernika 46/100, 1 Maja 51/21, Krasickiego 4/13
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
2018-09-20 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej obręb Ząbkowice przy ul. Szosowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2018-09-20 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2018-09-20 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia, Kasprzaka, Przemysłowej, Wojska Polskiego przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
2018-08-29 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Grynia 7,11 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
2018-08-16 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Ludowej 7 - lokale użytkowe nr 4 i 5.
2018-08-10 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 23.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonych przy ul. Siemońskiej.
2018-08-08 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności / Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
- przy ul. Rzecznej obręb Strzemieszyce Wielkie – ozn. nr: 5626/1 i 5626/2 k.m. 13.
2018-07-31 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 25.09.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonych przy ul. Storczyków.
2018-07-31 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 18.09.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonych przy ul. Bocznej i ul. Storczyków.
2018-07-19 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 09.10.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 36, ozn. nr geod.: 14/2 k.m. 56 obręb Dąbrowa Górnicza o powierzchni 4783 m2, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00018888/2..
2018-07-19 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Ludowej 7- lokal użytkowy nr 9.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 35649715 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony