Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zbycie nieruchomości Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Aktualne
   Archiwalne
   Użyczenie nieruchomości
   Najem i dzierżawa
2017-12-21 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 16.02.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kozubka 1.
2017-12-18 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 27.02.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 21.
2017-12-12 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 15.01.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka i ul. Jasnej.
2017-11-20 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy III Powstania Śląskiego 4/30 przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
2017-11-06 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Mickiewicza 1 - lokal użytkowy U1.
2017-10-27 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy: Kasprzaka 10 - lokal użytkowy U7 oraz Wybickiego 12 - lokal użytkowy U6.
2017-10-16 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 29.11.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kozubka 1.
2017-10-11 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl / Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy:
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka – ozn. nr 35/12 i 35/14 k.m. 63, obręb Dąbrowa Górnicza.
2017-09-18 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 21.11.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 21.
2017-09-18 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 24.10.2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 2, odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej i niezabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla.
2017-09-14 Symbol:  WGN
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obszar „Tucznawa”, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza o łącznej powierzchni 13,0403 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027120/7, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 1109, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 5,2044 ha,
- 1110, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 7,8359 ha.
2017-08-22 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na stronie internetowej miasta www.dabrowa-gornicza.pl zamieszczono wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicach:
Cieplaka 1d/45; Cieszkowskiego 4/36; Krasińskiego 44/7; Krasińskiego 49/4; Krasickiego 2/11; Piłsudskiego 36/245; Kościuszki 40a/30; Ludowej 25/13; Ludowej 25/42; Ludowej 25/9; Mickiewicza 9/6; Kasprzaka 52/61; Kosmonautów 4/3
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz wywieszono je na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.
2017-08-22 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa–gornicza.pl / Biznes / Przetargi na nieruchomości, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl / Zbycie nieruchomości oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Dąbrowie Górniczej:
- przy ul. Kozubka 1 – ozn. nr 3822 k.m. 18, obręb Strzemieszyce Wielkie.
2017-08-22 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 27.10.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52.
2017-07-27 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 30.08.2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się d r u g i przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dąbrowie Górnicze, obręb Trzebiesławice ul. Złota,

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38061172 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony