Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zbycie nieruchomości Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Aktualne
   Archiwalne
   Użyczenie nieruchomości
   Najem i dzierżawa
2018-05-30 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
- przy ul. Bocznej obręb Strzemieszyce Wielkie – ozn. nr: 4588 k.m. 22,
- przy ul. Storczyków obręb Dąbrowa Górnicza – ozn. nr 61/30 (k.m. 68), 61/31 (k.m. 68), 61/32 (k.m. 68), 61/34(k.m. 68), 61/35 (k.m. 68), 61/36 (k.m. 68), 61/37 (k.m. 68), 61/38 (k.m. 68),
- przy ul. Majewskiego obręb Strzemieszyce Wielkie – 5646/7 i 166/7 k.m. 2.
2018-05-11 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
2018-05-11 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:
Mickiewicza 1/7; Mickiewicza 6/6; Mickiewicza 6/16; Wybickiego 4/2; Wybickiego 7/29; Skibińskiego 5/31; Skibińskiego 5/42; Piłsudskiego 31/17; Piłsudskiego 33/18; Tysiąclecia 7/13; Tysiąclecia 33/47; Kościuszki 39/37; Kościuszki 39/105; Ludowej 25/19; Ludowej 25/16; Kasprzaka 28/62; 1 Maja 44a/38; 1 Maja 44a/40; Krasińskiego 29/12; Krasińskiego 32/15; Krasińskiego 33/1; Krasińskiego 36/8; Krasińskiego 36/9; Krasińskiego 37/9; Krasińskiego 39/4; Krasińskiego 40/11; Krasińskiego 42/12; Krasińskiego 42/18; Krasickiego 8/14
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
2018-04-27 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka Nieruchomości, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
- przy ul. Konopnickiej 36 – ozn. nr: 14/2 (k.m. 56),
- przy ul. Szpakowej (k.m. 5, obręb Sikorka) – ozn. nr: 563/49, 563/50, 563/51, 563/53, 563/54, 563/55, 563/61,
- przy ul. Bocznej (k.m. 17, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 3480/3, 3480/4, 3480/6, 3480/7.
2018-04-19 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy
Al. Piłsudskiego 22/96; Al. Piłsudskiego 36/331; Al. Piłsudskiego 36/358; Al. Piłsudskiego 77/7; Al. Piłsudskiego 81/19; III Powstania Śląskiego 5/40; III Powstania Śląskiego 9/4; III Powstania Śląskiego 11/24; Mickiewicza 16/9; Mickiewicza 19/9; Mickiewicza 19/11; Kościuszki 33/107; Kościuszki 39/94; Cieszkowskiego 16/29; Imielińskiego 1/12; Kopernika 42a/1; Kasprzaka 54/130; Królowej Jadwigi 1/70; Kwiatkowskiego 1/15
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
2018-04-09 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 12.06.2018 r., w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kozubka 1.
2018-04-09 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości położonej
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korczaka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2018-03-26 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 06.06.2018 r., w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Siemońskiej i ulicy Limanowskiego.
2018-03-23 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zmiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Wielkie przy ul. Jamki ozn. nr geod.: 7, 28, 29, 43/2 k.m. 1.
2018-02-26 Symbol:  WGN
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766 jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza pierwszy łączny przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:
- wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obręb Tucznawa obszar „Tucznawa”, o łącznej powierzchni 18,0031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027120/7, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 1102, obręb Tucznawa, k.m. 1, o powierzchni 5,4409 ha,
- 1106, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 12,5622 ha.
2018-02-12 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 14.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie Gorniczej przy ul. Przymiarki, Księdza Stanisława.
2018-01-23 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dabrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
2018-01-02 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl / biznes / przetargi na nieruchomości/, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl / zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
- przy ul. Siemońskiej – ozn. nr: 131/1, 131/2 (k.m. 9),
- przy ul. Limanowskiego – ozn. nr: 54/1, 55/1, 55/2 (k.m. 48, obręb Dąbrowa Górnicza),
- obręb Tucznawa - ozn. nr: 1102 (k.m. 1), 1106 (k.m. 2).
2017-12-29 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 02.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie Gorniczej przy ul. Bocznej, Aleja za Remizą, Puszkina i Rudnej.
2017-12-29 Symbol:  WGN
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 22.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie Gorniczej przy ul. Aleja za Remizą, Rudnej i Sosnowieckiej.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38061151 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony