Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2010- 2014) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-10-24 Symbol:  XL/856/14
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. S. z dnia 17 sierpnia 2014 roku.
2014-10-24 Symbol:  XL/855/14
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani M. K. z dnia 5 sierpnia 2014 roku
2014-10-24 Symbol:  XL/854/14
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani E. S. z dnia 31 lipca 2014 roku
2014-10-24 Symbol:  XL/853/14
w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXIX/811/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
2014-10-24 Symbol:  XL/852/14
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza oraz kolejnej umowy najmu części elewacji budynku stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza
2014-10-24 Symbol:  XL/851/14
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza
2014-10-24 Symbol:  XL/850/14
w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13
2014-10-24 Symbol:  XL/849/14
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
2014-10-24 Symbol:  XL/848/14
w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Gminą Sosnowiec, dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu
2014-10-24 Symbol:  XL/847/14
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/711/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2014 roku
2014-10-24 Symbol:  XL/846/14
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
2014-10-24 Symbol:  XL/845/14
w sprawie: zmiany Uchwały NR XXXIX/822/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014-10-24 Symbol:  XL/844/14
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbskiego 17
2014-10-24 Symbol:  XL/843/14
w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na demontaż wyrobów zawierających azbest
2014-10-24 Symbol:  XL/842/14
w sprawie: uchylenia części uchwały Nr XXX/520/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Ujejsca”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38856400 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony