Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-10-26 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym
2017-10-20 Symbol:  XXXII/694/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017-10-20 Symbol:  XXXII/692/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu
2017-10-20 Symbol:  XXXII/684/2017
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017
2017-10-20 Symbol:  XXXII/683/2017
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017
2017-10-12 Symbol:  XXXI/679/2017
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej
2017-09-11 Symbol:  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza
2017-09-01 Symbol:  XXX/674/2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dąbrowie Górniczej
2017-09-01 Symbol:  XXX/640/2017
w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Górnicza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017-09-01 Symbol:  XXX/639/2017
w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osób zobowiązanych do wymiany tych dokumentów na skutek zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi
2017-09-01 Symbol:  XXX/637/2017
w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
2017-09-01 Symbol:  XXX/636/2017
w sprawie zmian w Statucie jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29
2017-09-01 Symbol:  XXX/635/2017
w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
2017-09-01 Symbol:  XXX/634/2017
w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
2017-09-01 Symbol:  XXX/628/2017
w sprawie zmiany nazw ulic w Dąbrowie Górniczej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 29610876 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony