Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały publikowane w Dzienniku Urzędowym (akty prawa miejscowego) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-18 Symbol:  V/83/2019
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019-01-18 Symbol:  V/82/2019
w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji dla publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne
2019-01-18 Symbol:  V/80/2019
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019-01-18 Symbol:  V/79/2019
w sprawie udzielania bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019-01-18 Symbol:  V/77/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019
2019-01-18 Symbol:  V/76/2019
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019
2019-01-18 Symbol:  V/75/2019
sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019
2018-12-14 Symbol:  IV/63/2018
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pn.: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce statutu
2018-12-14 Symbol:  IV/62/2018
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pn.: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Dąbrowie Górniczej i nadania jednostce statutu
2018-12-14 Symbol:  IV/61/2018
w sprawie nadania statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Dąbrowie Górniczej
2018-12-14 Symbol:  IV/48/2018
w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019
2018-12-14 Symbol:  IV/45/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-12-14 Symbol:  IV/44/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-12-07 Symbol:  III/41/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018-12-07 Symbol:  III/40/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 37590278 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony