Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2006- 2010) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-10-22 Symbol:  LVII/999/10
w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011 dla gminy Dąbrowa Górnicza.
2010-10-22 Symbol:  LVII/998/10
w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/860/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2010 roku
2010-10-22 Symbol:  LVII/997/10
w sprawie: przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2011- 2015.
2010-10-22 Symbol:  LVII/996/10
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-10-22 Symbol:  LVII/995/10
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LIV/954/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-10-22 Symbol:  LVII/994/10
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w 2011 r.
2010-10-22 Symbol:  LVII/993/10
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010-10-22 Symbol:  LVII/992/10
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2010-10-22 Symbol:  LVII/991/10
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010-10-22 Symbol:  LVII/990/10
w sprawie: nabycia przez Gminę Dąbrowa Górnicza prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tworzeń, oznaczonego numerem geodezyjnym 1/5 k.m. 27.
2010-10-22 Symbol:  LVII/989/10
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/70/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2010-10-22 Symbol:  LVII/988/10
w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
2010-10-22 Symbol:  LVII/987/10
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
2010-10-22 Symbol:  LVII/986/10
w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok
2010-10-22 Symbol:  LVII/985/10
w sprawie: zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 38856889 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony